(2019-2020) 12. SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 1. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

Sevgili Öğrenciler sınavlarınıza yardımcı olabilmek amacıyla alanında uzman kişilerinde tavsiyesi alınarak hazırlamış olduğumuz 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı (2019-2020) yazılı örneklerini çözmenizi tavsiye ederiz.Yazılı örnekleri sizin konuları daha iyi pekiştirmeniz ve sınavlarda başarılı olmanız için hazırlanmıştır. Çalışma Saatimiz ailesi olarak hepinize sınavlarınızda başarılar dileriz🙂

(2019-2020) 12. SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 1. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

 

A. Aşağıda verilen deyimlerin anlamlarını açıklayınız. (5* 3=15 puan)

1. Mahşer midillisi ; ………………………..

2. Zerre kadar: …………………..

3. Kabak tadı vermek: ……………………

4. Eciş bücüş: ………………….

5. Tadını çıkarmak: ………………… –

B. Aşağıda verilen ifadelerin yanında bulunan boşluklara doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.    (5*3=15 puan)

1. (….) Hem edebiyat hem de psikoloji; insanı iç ve dış hatları, fiziksel ve ruhsal tarafıyla tanımaya çalışır

2. (….) Dil, iletişim vasıtaları arasında etkin bir taşıyıcıdır.

3. (….) Türkçede atasözleri, deyimler gibi kelime grupları; çök sözle az şey ifade eden yoğun anlatımlardır.

4. (….) İnsan yaşamından gerçeğe uygun olayları ve durumları, yer ve zamana bağlayarak ayrıntılara girmeden anlatan yazı türüne hikaye denir.

5. (….) Küçürek hikayeler anlatımı ayrıntılı ve uzun olan hikaye türüdür.

C. Aşağıdaki verilen şiirde hangi bilgi alanı ya da bilim dalı etkisi görülmektedir? (5p)

Sürü halinde göç ediyorlar
iç dünyalarını bilemeyiz tabi
kırgınlıkları açlıkları özlemleri
bekledikleri hatta kaçtıkları
belki de bekleyenleri var?

D. Aşağıda verilen yazar ve eserlerini doğru şekilde eşleştiriniz. (20p)

1. (….) Ali Şir Nevai                                     a. Muḳaddimetü’l-edeb

2. (….) Zemahşeri                                        b. Zor Nikah

3. (….) Şemsettin Sami                              c. Kara Gözlüm

4. (….) Ahmet Vefik Paşa                          d. Codex Comanicus

5. (….) Kıpçak Türkleri                              e. Kamus-ı Türkî

E. Klasik Sorular

1. Edebiyatın yararlandığı bilim dalını ya da dallarını yazınız. (5p)

2. Beş hececiler topluğunun isimlerini yazınız. (10p)

3. Toplumcu Şiirin 5 tane özelliğini yazınız (10p)

 

F. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. (20p)

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere farklı bir noktalama işareti
getirilmelidir?

A) Ablası, 2018( )2019 eğitim-öğretim yılında liseyi bitiriyor.

B) Moğolca da Türkçe gibi Ural( )Altay dil ailesine mensuptur.

C) İstanbul Üniversitesi Fen( )Edebiyat Fakültesine geçen yıl başlamıştı.

D) Türkçe( )İngilizce Sözlük’ünü gramer derslerinde fazlasıyla kullanırdı.

E) Uzun ince bir yoldayım( )Gidiyorum gündüz gece, dizelerini mırıldandı.

2. Çok sayıda şiir yazarları, yayımlayanları, şiir kitaplarını art arda sıralayanları kınayanlar vardır. Ben az ya da çok yazmayı bir değerlendirme ölçüsü, bir övgü nedeni sayamam. Önemli olan iyi şiir yazmaktır. Yazıldığı ya da okunduğu günün akşamı unutulup giden şiirler değil, zamana dayanan, eskimeyen, nesilden nesile aktarılan şiirler…

A) Şiirin değerlendirme ölçütü okurda uyandırdığı hislerdir.

B) Şiirin güzelliği ve değeri kalıcı olması ile ölçülür.

C) Çok yazmak iyi olmak için kriter sayılır.

D) Yazıldığı dönemle sınırlı kalmak nitelikli olmak demektir.

E) Değerlendirme yapan eleştirmenlerin kriterlerini iyi belirlemesi gerekir.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı yapılmıştır?

A) Marmara Denizi’nin batı kıyısında bulunan bu şirin köy, sizi de büyülemedi mi?

B) Osmangazi Köprüsü, İstanbul – İzmit yolunu kısa sürede geçmenizi sağlayacak.

C) Avrupa’nın tarihini yapısını inceleyip, tezini öyle sonlandırmalısın.

D) Dostovyeski’nin ‘Yeraltından Notlar’ kitabı, büyük oranda iç konuşmalardan oluşur.

E) Evet, uzun süredir sanatta yeni isimlerin tartışılmadığına tanık oluyoruz.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak içindeki kelimenin yazımı yanlıştır?

A) ‘Hiç bir’ işini yarım bırakmayan, çalışkan bir adamdı.

B) Söylediği ‘her şey’ sonradan getirilen raporla uyuşuyordu.

C) ‘Birtakım’ küçük sorunlar onun gününü mahvetmeye yetmişti.

D) Antika eşyaların ‘her biri’ onun için ayrı bir değer taşıyordu.

E) ‘Ara sıra’ kendini dinlemeye ihtiyacı olduğunu söylerdi. 

 

 

CEVAP ANAHTARI 

A.

1. Kısa boylu, fitneci kimse.

2. Hiç denecek kadar az. 

3. Bıktırmak, usanç vermek, tatsız olmaya başlamak.

4. Çarpuk çurpuk, eğri büğrü, düzgün yanı olmayan

5.  Bir şeyin sağladığı güzelliklerden ya da imkanlardan istediği gibi yararlanmak. 

B. Doğru-Yanlış Cevapları

1. D     2. D     3. Y     4. D     5. Y

C. Bilim dalının etkisi soru cevabı

Psikoloji alanı

D. Eser Eşleştirmesi cevapları

1. c     2.a     3.e     4.b     5.d

E. Klasik soru cevapları

1.Psikoloji, psikiyatri, felsefe, tarih

2. Orhan Seyfi Orhon 

Halit Fahri Ozansoy 

Enis Behiç Koryürek 

Yusuf Ziya Ortaç 

Faruk Nafiz Çamlıbel

3.

Dilin harekete geçiren gücünden, etkisinden yararlanılmıştır.

Söylev üslubundan yararlanılmıştır.

Pragmatik, yani çıkarcı şiirdir.

Şiir tezlidir, savunulan bir görüş vardır ve bu görüş kendini şiirde belli eder.

Geniş kitlelere hitap etmek, onları harekete geçirmek için yazılmıştır.

F. Çoktan Seçmeli cevapları

1. E     2.B     3.C     4.A 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir