(2019-2020) 11. SINIF COĞRAFYA 1. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

Sevgili Öğrenciler sınavlarınıza yardımcı olabilmek amacıyla alanında uzman kişilerinde tavsiyesi alınarak hazırlamış olduğumuz 11.Sınıf Coğrafya  (2019-2020) yazılı örneklerini çözmenizi tavsiye ederiz.Yazılı örnekleri sizin konuları daha iyi pekiştirmeniz ve sınavlarda başarılı olmanız için hazırlanmıştır. Çalışma Saatimiz ailesi olarak hepinize sınavlarınızda başarılar dileriz. 🙂

 

(2019-2020) 10. SINIF COĞRAFYA  1. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

A. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (6 * 2.5=15 puan)

1. Benzer yetişme şartlarına sahip bitki ve hayvan topluluklarını içinde barındıran bölgelere …………… denir.

2. Suyun sıvı, katı ve gaz hâlde yeryüzü ile atmosfer arasında sürekli yer
değiştirmesine …………….. denir.

3. Cumhuriyet tarihinde yapılan ilk nüfus sayımı …….. yılında gerçekleşmiştir.

4. Deniz, göl ya da akarsu kenarlarında balık avlamak ya da üretmek için kurulmuş geçici yerleşmelere …………………. denir 

5.Geçim kaynağı genel olarak tarım ve hayvancılık üzerine kurulmuş en fazla nüfusu olan kırsal yerleşmeye ………………. denir.

6. Amonyağın nitrat tuzlarına dönüştürülmesine ……………… denir.

B. Aşağıda verilen ifadelerin yanında bulunan boşluklara doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.             (6 * 2.5=15 puan)

1. (….) Biyosfer; litosfer, atmosfer ve hidrosfer ile etkileşim halindedir.

2. (….) Nüfus artış hızının çok yüksek olduğu yerlerde uygulanan politika nüfusu koruma yönündedir.

3. (….) Biyoçeşitliliğin oluşmasındaki faktör iklimdir.

4. (….) İklim değişikliği ile canlı dağılışları dolaylı yoldan etkilenir.

5. (….) Nüfus planlama politikaları ülkeden ülkeye farklılık göstermez.

6. (….) Besin maddeleri ve enerjinin üreticilerden otçullara, oradan da etçillere doğru aktarılmasına besin zinciri denir.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (10*5= 50p)

1. Aşağıdakilerden hangisi Tropikal yağmur ormanı biyomunun özelliklerinden biri değildir?

A) Her mevsim sıcak ve yağışlıdır.

B) Biyoçeşitliliği fazladır.

C) Yıl boyu yeşil kalabilen uzun boylu ve geniş yapraklı ağaçlardan
oluşur.

D) Orman altı florası bakımından fakirdir.

E) Orangutan, kaplan, jaguar gibi hayvanları bünyesinde barındırır.

 

2. Aşağıdakilerden hangisi iğne yapraklı orman biyomunun özelliklerinden biridir?

A) Kışların uzun ve soğuk, yazların kısa ve serin geçtiği sert karasal iklim bölgelerinde görülür.

B) Orman altı florası bakımından zengin olup sonbaharda yapraklarını
döken ağaçlardan oluşan ormanlara sahiptir. 

C) Uzun boylu ot toplulukları ile kuraklığa dayanıklı çalı ve küçük gruplar hâlinde
bulunan ağaçlardan oluşur.

D) Orta kuşakta yıllık yağış miktarının az olduğu yerlerdir.

E) Sıcaklığın sadece birkaç ay 0 °C’nin üstüne çıktığı ve kışın donan toprağın
yazın çözüldüğü tundra ikliminde görülür.

 

3. Tokyo’nun dünyadaki etki alanı Jakarta’dan daha fazladır.
Bu duruma Tokyo ile Jakarta’nın aşağıda verilen özelliklerden hangisi bakımından birbirinden farklı olması neden olmuştur?
A) Bulundukları kıta
B) Nüfus büyüklükleri
C) Fonksiyonel özellikleri
D) Yüz ölçümleri
E) Ortalama yükseklikleri

4. Türkiye’de bazı şehirlerin gelişmesinde ulaşım koşulları etkili olmuştur. Özellikle önemli yolların kesiştiği noktada bulunan şehirlerde bu durum daha belirgin görülmektedir. Buna bağlı olarak  gelişen şehirlere ulaşım şehirleri denir.
Aşağıdakilerden hangisi bu tür şehirlere örnek verilemez?


A) Konya

B) Eskişehir

C) Ankara

D) Muğla

E) Kayseri

5. Üretim, dağıtım ve tüketim birbirleriyle sıkı ilişki içindedir. Bir ürünün tüketiminin artması üretimini de artırmaktadır. Hatta bazı tarım ürünleri tüketimdeki artışa bağlı olarak ana vatanları dışında da üretilmektedir.
Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi, tüketiminin artmasına rağmen ana vatanı dışında, üretilen ürünler arasında yer almamaktadır?
A) Almanya-Patates

B) Brezilya-Kahve

C) Türkiye-Çay

D) İspanya-Domates

E) İtalya-Zeytin 

6. Ülkelerin gelişmişlik düzeyi arttıkça ekonomik etkinliklerin yapılmasında doğal koşulların etkisi azalmaktadır.

Buna göre aşağıdaki ülkelerin hangisinde doğal koşulların ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisi diğerlerine göre daha azdır?
A) Nijerya

B) Sudan

C) Kolombiya

D) Kanada

E) Bangladeş

7. Besin zincirinde aşağıdan yukarı çıkıldıkça etçil olan hayvanlara ulaşılır.

Aşaıdakilerden hangisi besin zincirinde en üst noktada bulunur?

A) Yılan

B) Maymun 

C) Fare

D) Çekirge

E) Kartal

8. Aşağıdaki biyomlardan hangisi tür bakımından diğerlerinden daha zengindir?

A) Yağmur ormanları biyomu

B) Savan Biyomu

C) Tundra Biyomu

D) Çalı Biyomu

E) İğne Yapraklı Orman Biyomu

 

9. Aşağıdakilerden hangisi azot döngüsüne aitözelliklerden biri değildir?
A) Azot (nitrojen), atmosferde en fazla bulunan
gazdır.

B) Canlılar azotu genelde doğrudan kullanamaz.

C) Azot bağlayıcı bakteriler, azotu amonyuma
dönüştürür.

D) Topraktaki azotun atmosfere dönmesine nitrifikasyon denir.

E) Baklagillerin azotun bağlanmasındaki etkisi
büyüktür. 

10. Aşağıda verilen kaynakların bulunduğu yerlerin eşleştirmeleri hangisinde yanlış verilmiştir?

A) Ege- Rüzgar

B) Doğu Anadolu- Taş Kömürü

C) Marmara – Bor

D)Karadeniz – Orman

E) Güney Doğu Anadolu – Petrol

D. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Bitki çeşitliliği en fazla olan biyom hangisidir? (5p)

2. Yıl boyunca sıfır derece sıcaklıkta olan biyom hangisidir? (5p)

3. Doğal kaynaklar nelerdir? (5p)

4. Ekonomik faaliyet unsurlarını yazınız. (5p)

 

 

Çalışma Saatimiz ailesi olarak sınavlarınızda başarılar dileriz.

 

 

CEVAP ANAHTARI

Boşluk Doldurma Cevapları

1. Biyom

2. Su Döngüsü

3.1927

4. Dalyan

5. Kasaba

6. Nitrifikasyon

Doğru Yanlış Cevapları

1. D

2. Y

3. D

4. Y

5. Y

6. D

Çoktan Seçmeli Cevapları

1. D     2.A     3.C     4.D     5.E     6.D     7.E     8.A     9.D     10.B

Klasik Soru Cevapları

1. Yağmur Ormanları Biyomu

2. Kutup Biyomu

3. Yenilenebilir Doğal Kaynaklar, Yenilenemeyen Doğal Kaynaklar, Belirli Koşullarda Tükenmeyen Doğal Kaynaklar.

4. Üretim, tüketim, dağıtım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir