(2019-2020) 10. SINIF TARİH 1. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

Sevgili Öğrenciler sınavlarınıza yardımcı olabilmek amacıyla alanında uzman kişilerinde tavsiyesi alınarak hazırlamış olduğumuz 10.sınıf Tarih (2019-2020) yazılı örneklerini çözmenizi tavsiye ederiz.Yazılı örnekleri sizin konuları daha iyi pekiştirmeniz ve sınavlarda başarılı olmanız için hazırlanmıştır. Çalışma Saatimiz ailesi olarak hepinize sınavlarınızda başarılar dileriz. 🙂

 

(2019-2020) 10. SINIF TARİH 1. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

1.) Anadolu’da kurulan ilk Türk Beyliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saltuklar

B) Danişmentliler

C) Artuklar

D) Mengücekler

E) Çaka Beyliği

2.) Marco Polo’nun Seyahatname Kitabı’nda ‘Mardin ve civarından’ bahsedilir. Bahsedilen bu bölgede kurulan Türk-İslam devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saltuklar

B) Danişmentliler

C) Artuklar

D) Anadolu Selçuklu

E) Eyyübiler

3.) Anadolu Selçuklu Devletini kim kurmuştur?

A) Tuğrul Bey

B) Çağrı Bey

C) Osman Bey

D) Kılıçaslan

E) Süleyman Şah

4.) Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’yu kesin olarak Türk yurdu haline getiren ‘Yurt Tutan Savaşı’nın’ diğer ismidir?

A) Katvan Savaşı

B) Miryokefalon Savaşı

C) Pasinler Savaşı

D) Kösedağ Savaşı

E) Mohaç Meydan Muharebesi

5.) Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin sonuçlarından biri değildir?

A) Hristiyanlık Avrupa milletleri arasında yayılmaya başladı.

B) Batıya doğru ilerleyiş Türkler için durdu.

C) Venedik, Marsilya gibi limanlar önem kazanmaya başladı.

D) Avrupalılar barut, pusula ve kağıt yapımını Müslümanlardan öğrendi.

E) Feodalite zayıfladı.

6.) * Sivas Taş Köprü

      * Konya Taş Mescid

Yukarıda verilen eserler aşağıdaki devletlerden hangisine aittir?

A) Artuklar

B) Mengücekler

C) Danişmentliler

D) Türkiye Selçuklu Devleti

E) Harzemşahlar

7.) Tokat’ın Niksar ilçesinde bulunan ‘Yağıbasan Medresesi’ hangi devlet döneminde inşa edilmiştir?

A) Danişmentliler

B) Artuklar

C) Mengücekler

D) Osmanlı Devleti

E) Anadolu Selçuklu Devleti

8.) Türkiye Selçuklu Devleti zamanında ilk kez sağlanmış olan Anadolu Türk Siyasi Birliği hangi savaş sonucunda bozulmuştur?

A) Malazgirt Savaşı

B) Pasinler Savaşı

C) Ankara Savaşı

D) Yassıçemen Savaşı

E) Kösedağ Savaşı

9.) Türk tarihinin bilinen ilk denizcisi kimdir?

A) Piri Reis

B) Turgut Ali Reis

C) Çaka Bey

D) Barbaros Hayrettin Paşa

E) Hızır Reis

10.) Anadolu Selçuklu Devleti’nin,  Harzemşahları yendiği hangi savaş ile Anadolu Moğol tehlikesine altına girmiştir?

A) Malazgirt Savaşı

B) Yassıçemen Savaşı

C) Miryokefalon Savaşı

D) Mohaç Meydan Savaşı

E) Pasinler Savaşı

11.) Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı sonrası kurulan ilk Türk beyliklerinden değildir?

A) Danişmentliler

B) Artuklar

C) Mengücekler

D) Menteşeliler

E) Çaka Beyliği

12.) Düzmece Mustafa isyanının çıkmasına sebep olan olay ve çıktığı dönemin padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Varna Savaşı – II.Murat

B) I.Kososva Savaşı – Çelebi Mehmet

C) Ankara Savaşı – Çelebi Mehmet 

D) Niğbolu Savaşı – I.Murat

E) Sırpsındığı Savaşı – Orhan bey

13.) Savaş alanında esir olarak alıkonan ilk Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osman Bey

B) Yıldırım Bayezit

C) Yavuz Sultan Selim 

D) Orhan Bey

E)  II.Murat

14.) Aşağıdaki savaşlardan hangisinin ardından ‘Devşirme Kanunu’ çıkarılmıştır?

A) Koyunhisar Savaşı

B) I. Kosova Savaşı

C) Ankara Savaşı

D) Varna Savaşı

E) II.Kosova Savaşı

15.) İstanbul’u kuşatan ilk Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A) I.Bayezit

B) Orhan Bey

C) II.Murat

D) I.Murat

E) Fatih Sultan Mehmet

16.) Anadolu Türk Siyasi Birliği hangi savaşlar sonrasında bozulmuştur?

A) Malazgirt – Ankara

B) Kösedağ – I.Kosova

C) I.Kosova – Maltepe

D) Koyunhisar – Ankara 

E) Kösedağ – Ankara

17.) Osmanlı tarihinde 1402’den başlayarak 11 yıl taht kavgalarıyla geçen dönemin adı ve  hangi padişah ile sonlandığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Fetret Devri – Çelebi Mehmet

B) Lale Devri – II.Mustafa

C) İstibdat Dönemi – Abdülhamit

D) Fetret Devri – Mustafa Çelebi

E) Meşrutiyet Dönemi – Abdülaziz

18.) Savaş meydanında şehit edilen ilk ve tek Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yavuz Sultan Selim

B) I.Murat

C) II.Selim 

D) Orhan Bey

E) Kanuni Sultan Süleyman

19.) Osmanlılar ile Haçlılar arasında gerçekleşen ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) I.Kosova 

B) Ankara Savaşı

C) Niğbolu Savaşı

D) Sırpsındığı

E) Varna Savaşı

20.) Osmanlı Devletinde dini nitelikli çıkan ilk toplumsal ayakla aşağıdakilerden hangisidir?

A) Celali İsyanı

B) Baba İshak

C) Baba Zünnun

D) Mustafa Çelebi

E) Şeyh Bedrettin

 

 

Her doğru sorunun cevabı 5 puandır.

Çalışma Saatimiz ailesi olarak sınavlarınızda başarılar dileriz.

 

CEVAP ANAHTARI

1.A  2.C  3.E  4.B  5.A  6.D  7.A   8.E  9.C   10.B   11.D   12.C   13.B   14.C   15.A   16.E   17.A   18.B   19.D   20.E

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir