PARAGRAF’IN YAPISI

PARAGRAFIN YAPISI

A.Paragrafın yapısı

 • Soru kökü ne olursa olsun bu tip sorularda;
 • Paragrafın; konusuna, konuya bakış açısına, mantığına, olayların oluş sırasına, olayların oluş zamanına, dil ve anlatıma, cümleler arasında bağlantı sağlayan sözlere dikkat edilmelidir.

Paragrafın Akışını Bozan Cümle

 • Her paragraf kendi içinde anlam dinamiği barındırır.
 • Ele aldığı konuyla, okuma vermek isteği mesajla bir bütünlük arz etmelidir.
 • Paragrafı oluşturan cümleler önce aynı konu etrafında şekillendirmelidir ki bu yetmez. Her cümlenin aynı zamanda aynı bakış açısındanı da taşıması gerekir.
 • İşte bakış açısının değiştiği cümle, bize akış bozan cümleyi verir.

Paragrafta Yer Değiştirmesi Gereken Cümle

 • Paragrafı oluşturan her bir cümlenin bir halka olduğunu, bu halkalarında anlam ve yapı ilgileriyle birbirlerine bağlanan zincirler olduğunu unutmayalım.
 • Her bir cümle kendinden öncekine ve kendinden sonrakine sıkı sıkıya bağlıdır.
 • Numaralarla verilen bütün cümleler okunur.
 • Cümlelerdeki ‘anlamsal bütünlük’ sezilmeye çalışılır.
 • Cümle başında verilen bağlayıcı kelimelere ve devam niteliğinde olan unsurunda dikkat edilerek anlamlı bir paragraf oluşturulur; verilen cümleler sıralanır.

Paragrafı İkiye Bölme

 • Her paragraf tek konu ve bakış açısı etrafında geliştirilip zenginleştirilir. Dolayısı ile yeni bir bakış açısının olduğu, konunun değiştiği cümleye dikkat edilmelidir.
 • Numaralandırılmış cümleler teker teker okunur.
 • Aynı konu ve bakış açısının olduğu cümleler bir paragrafta yer alır.
 • Birbirini yineleyen, çağrıştıran kelimeler bağlayıcı unsurlar göz önüne alınarak ilk paragraf tespit edilir.
 • Yeni bir bakış açısının, konunun bulunduğu cümle belirlenerek ikinci paragraf tespit edilir.
 • Ancak bir sonraki cümlenin okumasına dikkat edilmelidir çünkü aynı bakış açısının sonraki cümlede işlenmeye devam etmesi gerekir.

Paragrafın Oluşturma

 • Paragrafı oluşturan her bir cümlenin bir halka olduğunu bu halkaların da anlam ve yapı ilgileriyle birbirine bağlanan zincirler olduğunu unutmayalım.
 • Her bir cümle kendinden öncekine (giriş cümleleri hariç) ve kendinden sonraki sonuç cümlesi hariç sıkı sıkıya bağlıdır.
 • Verilen parça da bir varlığın olgunun, olayın tarihi bir gelişimi veriliyorsa kronolojik sıralamaya dikkat etmeliyiz.
 • Verilen parçada bir bilgi aktarımı varsa özel isimlere ve terimlere dikkat etmeliyiz ki cümleleri birbirine bağlama da bize yardım etsinler.

Paragrafın Yanıt Olduğu Soru Cümlesi

 • Parçanın tamamı dikkatle okuyup konu ve ana fikir belirlemeliyiz.
 • Parçanın bir cümlesinden yola çıkarak seçeneklere bakmamalı bütün paragrafı kapsayan genel bir bakış açısı bulmalıyız.
 • Belirlenen ana fikir doğrultusunda seçeneklerde verilen soru cümlelerinden uygun olanı işaretlenmeli.
B.PARAGRAF’TA ANLAM BİLGİSİ

Paragrafın Konusu

 • Paragrafın konusu parçada işlenen düşünce olay ya da durumdur.
 • Her şey paragrafın konusu olabilir.
 • Yazar bu paragrafta ne anlatmış sorusunun yanıtı konudur.
 • Sürekli yenilene sözcükler aynı kavrama çağrışım yapan sözcükler paragrafın konusunu bulmada yardımcı olur.

Paragraf’ta Yardımcı Düşünce

 • Paragrafta işlenen konuya bağlı olarak verilen ayrıntılar yardımcı düşüncenin bel kemiğini oluşturmaktadır.
 • Bir paragraftan pek çok yargı çıkarılabilir. Bu yargılar ayrıntılar içereceği için her seçenek paragrafın bir iki cümlesine denk gelecektir.
 • Paragrafta yardımcı düşünce yargılarını bulmak için paragraf dikkatle okunup ana fikir ve bakış açısı belirlenmeli.
 • Seçeneklerde verilen cümlelerin anlamları özellikle anahtar kelimelerle yakın anlamlı sözcüklerle eşleştirmelidir.
 • Paragrafta işlenmeyen ele alınmayan konu savunulamayan düşünce de parçada yer almayan düşünce olacaktıryani cevap olacaktır.

DİKKAT! Paragrafta yardımcı düşünce soruları genellikle “… Değinilmemiştir, ulaşılamaz, yoktur, söylenemez, söz edilmemiştir, varılamaz, çıkarılamaz…” Şeklinde olumsuz çekimlenmiştir.

 

PARAGRAF KPSS ÇIKMIŞ SORULAR 1 İÇİN TIKLAYINIZ

PARAGRAF KPSS ÇIKMIŞ SORULAR 2 İÇİN TIKLAYINIZ

PARAGRAF KPSS ÇIKMIŞ SORULAR 3 İÇİN TIKLAYINIZ

PARAGRAF DÜŞÜNCENİN AKIŞINI BOZAN CÜMLE KPSS ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ

PARAGRAF TEST SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir