8.SINIF TUTKU YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 8.ÜNİTE CEVAPLARI 2019-2020

Sevgili öğrenciler bu yazımızda “8. Sınıf  Tutku  Yayınları İngilizce Ders Kitabı 8.ünite Cevaplarını” sizler için hazırladık.

8.Sınıf Tutku  Yayınları İngilizce Ders Kitabı 8.Ünite Sayfa 83-93  Cevapları 2019-2020

2019-2020 8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 174 sayfadan oluşuyor.Kitabın yazarı Esra Kandilcidir. 8.Sınıf  İngilizce Tutku yayıncılık ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır.

UNIT 1: FRİENDSHİP

UNIT 2: TEEN LİFE

UNIT 3: COOKİNG

UNIT 4 : COMMUNİCATİON

UNIT 5: THE INTERNET

UNIT 6 : ADVENTURES

UNIT 7: TOURISM

UNIT 8 : CHORES

UNIT 9: SCİENCE

UNIT 10: NATURAL FORCES

Hazırlamış olduğumuz 8. Sınıf Tutku Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Cevapları (2019-2020) sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Sitemizde 8.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarının yanı sıra 8.sınıf  diğer derslerin de ders kitabı cevaplarını bulabilirsiniz.Sizden ricamız ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikli olarak kendinizin uğraşması daha sonra eksik ya da hatalı olduğunuz noktaları görmeniz içi hazırlanmıştır.Buradan cevapları direk alıp yapmanız sizlerin gelişimine katkı sağlamaz.

8.Sınıf İngilizce  Ders Kitabı  Cevapları Tutku Yayınları 2019-2020 sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için aşağıda hazırladık. 8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce  ders kitabı sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2019-2020 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

 

2019-2020 8. Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı 8. Ünite CHORES (Sayfa 83-84-85-86-87-88-89-90-91-92) Cevapları

 

8. Sınıf Tutku  Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 84 Cevabı  (2019-2020)

1. Match the household chores with the photos. Write the numbers on the photos.

Ev işlerini fotoğraflarla eşleştirin. Numaralarını fotoğrafların üzerine yazın.

8. Sınıf Tutku  Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 85 Cevabı  (2019-2020)

2. Pair Work: Ask and answer questions about your responsibilities at home. Use always, usually, often, sometimes, rarely and never. Follow the example.

Eşli Çalışma: Evde sorumluluklarınız hakkında sorular sorun ve cevaplayın. her zaman, genelikle, bazen, nadiren ve asla kullanın. Örneği takip edin.

3. Read the questionnaire about the household chores and write three more chores. Then complete it with the answers of three of your friends. Keep in mind that you can write more than one person’s name in each question if necessary.

Ev işleri hakkındaki anketi okuyun ve üç ev işi yazın. Sonra üç arkadaşınızın cevaplarıyla tamamlayın. Gerekirse her soruya birden fazla kişinin adını yazabileceğinizi unutmayın.

4. Now, count the total number of the male and female family members for each chore in
Part 3 and check (✓) the related box below. Are the results different from your family?

Şimdi, her angarya için erkek ve kadın aile üyelerinin toplam sayısını sayın Bölüm 3 ve aşağıdaki ilgili kutuyu işaretleyin (✓). Sonuçlar ailenizden farklı mı?

8. Sınıf Tutku  Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 86 Cevabı  (2019-2020)

Do you keep a diary? If so, what do you write about? Share with your friends.

Günlük tutar mısın? Eğer öyleyse, ne hakkında yazıyorsun? Arkadaşlarınla ​​paylaş.

Read Justin’s diary below and put a tick (✓) in the correct boxes. Correct the false ones.

Aşağıdaki Justin’in günlüğünü okuyun ve doğru kutulara bir onay işareti (put) koyun. Yanlış olanları düzelt.

8. Sınıf Tutku  Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 87 Cevabı  (2019-2020)

3. Think of a week and talk about your obligations/responsibilities at home or school.

Bir hafta düşünün ve evde veya okulda yükümlülükleriniz / sorumluluklarınız hakkında konuşun.

4. Group Work : Work in groups of four. Talk about your obligations/responsibilities that
you don’t like doing. How do you feel when you have those responsibilities? Make suggestions
about your friends’ dislikes if possible.

Eşli Çalışın; Dört kişilik gruplar halinde çalışacak. Yükümlülükleriniz / sorumluluklarınız hakkında konuşun yapmaktan hoşlanmıyorsun. Bu sorumluluklarınız olduğunda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Öneride bulun mümkünse arkadaşlarınızın beğenmeme durumu hakkında.

8. Sınıf Tutku  Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 88 Cevabı  (2019-2020)

1. Do you organize birthday parties for your family members? What kind of chores do you usually
do for the preparations? Share your answers with the class.

Aile üyeleriniz için doğum günü partileri düzenliyor musunuz? Genellikle ne tür işler yaparsın hazırlıklar için ne yapmalı? Cevaplarınızı sınıfla paylaşın.

2. Are the sentences true or false? Listen and tick (✓) the correct boxes.

Cümleler doğru mu yanlış mı? Dinleyin ve doğru kutuları işaretleyin (✓).

3.Listen to the rest of the conversation and answer the questions below.

Konuşmanın geri kalanını dinleyin ve aşağıdaki soruları cevaplayın.

4.Organize a surprise birthday party for one of your classmates. What would you suggest doing
to make the birthday party much better? Share your suggestions.

Sınıf arkadaşlarınızdan biri için sürpriz bir doğum günü partisi düzenleyin. Ne yapmayı önerirsiniz doğum günü partisini daha iyi hale getirmek için? Önerilerinizi paylaşın.

8. Sınıf Tutku  Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 89 Cevabı  (2019-2020)

1.What do your parents do or say when you help or don’t help them with the household chores?
Give examples and share your ideas with your friends.

Ev işlerinde onlara yardım ettiğinizde veya yardım etmediğinizde ebeveynleriniz ne yapıyor veya ne diyor? Örnekler verin ve fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın.

2. Read the comments on an Internet forum about the question of a mother and answer the
questions. Give short answers where possible.

İnternet forumunda anne sorusu hakkındaki yorumları okuyun ve sorular. Mümkün olduğunca kısa cevaplar verin.

3.How should parents teach their children to do household chores? Share your suggestions.

Ebeveynler çocuklarına ev işleri yapmayı nasıl öğretmelidir? Önerilerinizi paylaşın.

8. Sınıf Tutku  Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı  (2019-2020)

1. What subjects are you bad at school? What do you think you should do to make it better?

Okulda hangi konular kötü? Bunu daha iyi hale getirmek için ne yapmanız gerektiğini düşünüyorsunuz?

2.Listen and answer the questions.

Dinleyin ve soruları cevaplayın.

3.How would you feel in the situations below? Read and share your feelings. Use the words
below to help you. You may use more than one word.

Aşağıdaki durumlarda nasıl hissedersiniz? Duygularınızı okuyun ve paylaşın. Kelimeleri kullan size yardımcı olmak için aşağıda. Birden fazla kelime kullanabilirsiniz.

4. Read the information below and do a class activity.

Aşağıdaki bilgileri okuyun ve bir sınıf etkinliği yapın.

8. Sınıf Tutku  Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 91 Cevabı  (2019-2020)

1. Do you like reading poems? Who’s your favorite poet? Share with your friends.

Şiir okumayı sever misin? En sevdiğin şair kim? Arkadaşlarınla ​​paylaş.

2.Listen to the poems below. Then match the highlighted words/expressions with the
definitions below.

Aşağıdaki şiirleri dinleyin. Ardından vurgulanan kelimeleri / ifadeleri aşağıdaki tanımlar.

3. Read the poems A and B. Write A or B in the boxes below.

A ve B şiirlerini okuyun. Aşağıdaki kutulara A veya B yazın.

4. Write a poem about your responsibilities at home or at school. Write about your feelings in
your poem. Then read out your poem in the class.

Evde veya okulda sorumluluklarınız hakkında bir şiir yazın. İçindeki duygularınız hakkında yazın şiiriniz. Sonra sınıftaki şiirinizi okuyun.

8. Sınıf Tutku  Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 92 Cevabı  (2019-2020)

1. Follow the steps below and write a short paragraph titled “Chores”.

Aşağıdaki adımları izleyin ve “İşler” başlıklı kısa bir paragraf yazın.

2. Ask your partner to read and check (✓) your paragraph by using the Peer Assessment
Checklist below.

Eşinizden Akran Değerlendirmesi’ni kullanarak paragrafınızı okumasını ve kontrol etmesini (✓) isteyin Aşağıdaki kontrol listesi.

3.Make the necessary changes according to Peer Assessment Checklist and read out your
paragraph in the class.

Akran Değerlendirme Kontrol Listesi’ne göre gerekli değişiklikleri yapın ve sınıfta paragraf.

 

8.SINIF TUTKU ve MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir