5.SINIF ÖZGÜN YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 7.ÜNİTE SAYFA 91-104 CEVAPLARI 2019-2020

Sevgili Öğrenciler bu sayfamızda ”5. Sınıf  Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevaplarını” sizler hazırladık.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı 7.Ünite Sayfa 91-104 Cevapları 2019-2020

2019-2020 5.Sınıf  Özgün yayınları İngilizce ders kitabı 10 ünite 176 sayfadan oluşuyor. 5. Sınıf İngilizce Özgün yayıncılık ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır.

UNIT 1:  Hello!

UNIT 2: My Town

UNIT 3: Games and Hobbies 

UNIT 4: My Daily Routine 

UNIT 5: Health 

UNIT 6: Movies

UNIT 7: Party Time

UNIT 8: Fitness

UNIT 9: The Animal Shelter

UNIT 10: Festivals

Hazırlamış olduğumuz 5. Sınıf Özgün Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Cevapları (2019-2020) sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Sitemizde 5.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarının yanı sıra 5.sınıf  diğer derslerin de ders kitabı cevaplarını bulabilirsiniz.Sizden ricamız ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikli olarak kendinizin uğraşması daha sonra eksik ya da hatalı olduğunuz noktaları görmeniz içi hazırlanmıştır.Buradan cevapları direk alıp yapmanız sizlerin gelişimine katkı sağlamaz.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Özgün Yayınları 2019-2020 sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için aşağıda hazırladık.5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176 sayfalarının ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

5.Sınıf Özgün  Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2019-2020 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

 

2019-2020 5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı 7.Ünite (Sayfa 91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104) Cevapları  

 

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 92  Cevabı (2019-2020)

A.Write the missing months.

(Eksik ayları yazın)

These are the months of the year.

These are twelve months in an year.

These are the months of the year.

These are twelve months in an year.

Bunlar yılın aylarıdır.

Yılda 12 ay vardır.

Bunlar yılın aylarıdır.

Yılda 12 ay vardır.

B.Listen and check your answers.

Dinle ve cevaplarını kontrol et.

1.Lıstenıng

1.A.Work in groups. Ask your friends birthdays and fill in the table below.

1A.Grup olarak çalışın ve arkadaşlarınıza doğum günlerinin ne zaman olduğunu sorun.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 93  Cevabı (2019-2020)

1B. Answer the questions.

1B. Soruları cevaplayın.

1. Do you have a party on your birthday?

2. What do you need for a great birthday party? Choose from the list below.

1C. Listen and complete the dialogue. Use the sentences below.

Dinleyin ve diyalogu tamamlayın. Aşağıdaki cümleleri kullanın.

I’m afraid.

Of course, you can.

I’m sorry, you can’t.

Alright.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 94  Cevabı (2019-2020)

2. READING AND SPEAKING

2A. Read the dialogue and complete the invitation card.

Diyaloğu okuyun ve davetiye  kartını doldurun.

2B. Look at the pictures and complete the dialogues.

Resimlere bakın ve diyaloğu tamamlayın.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 95  Cevabı (2019-2020)

2C. Work in pairs. Make short dialogues and act out.

Arkadaşlarınla beraber kısa diyaloglar hazırlayın ve bunu canlandırın.

3. LISTENING AND SPEAKING

3A. Match the words with the pictures.

Kelimelerle resimleri eşleştirin.

3B. Listen to the recording and complete the sentences the shopping list.

Kaydı dinleyin ve alışveriş listesini tamamlayın.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 96  Cevabı (2019-2020)

3C. Look at the pictures say. What must Larry and his family do? Use the key words below.

Resimlere bakın ve Larry ve ailesinin neler yapması gerektiğini söyleyin. Aşağıdaki kelimeleri kullanın.

3D. Work in groups. Read the situations and say. What must you you do?

Grup olarak çalışın. Aşağıda verilen durumu okuyun ve ne yapmanız gerektiğini söyleyin.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 97  Cevabı (2019-2020)

4.READING

4A. Read and act out.

Okuyun ve canlandırın.

4B. Read again write ‘True’ or ‘False’.

Tekrar okuyun ve doğru ya da yanlış yazın

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 98  Cevabı (2019-2020)

5A. Listen and complete the dialogue.

Dinleyin ve diyaloğu tamamlayın.

Hello! Welcome.

Hi! Lary. Happy birthday.

This is for you.

Oh thanks. I love toy car.

 You are welcome.

Want some cake?

Yes please. Here you are.

Me too.

The cake is delicious.

Enjoy it.

Oh, ıt’s five o’clock. We must go now.

Goodbye.

Bye

Take a care.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 99  Cevabı (2019-2020)

5B. Work in groups. Look at the pictures, make short dialogues and act out. Look at the examples on page 98.

Grup olarak çalışın. Resimlere bakın, kısa diyaloglar yapın ve canlandırın. Sayfa 98’deki örneğe göz atın.

6.SONG TIME

Listen and sing along.

Dinle ve şarkıyı söyle.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 100  Cevabı (2019-2020)

ASSIGNMENT

Prepare a birthday celebration card for a friend in your class and give it to.

Sınıfından bir arkadaşın için doğum günü kutlama kartı hazırla ve bu kartı ona ver.

Hi_________

Happy birthday to you my friend.

I hope you will have a very happy year.

We will see in your birthday party

We will have a so much fun and I have a surprise for you at the party.

See you on Sunday.

Your friend …………

Colour the correct boxes for you. .

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 101  Cevabı (2019-2020)

Activity 1

Look at the pictures, complete the puzzle and find the secret message.

Resimlere bak, bulmacayı tamamla ve gizli mesajı bul.

.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 102  Cevabı (2019-2020)

Order the letters and write the months

Harfleri sıraya koyun ve ayları yazın.

AUGUST — APRIL — JUNE

DECEMBER — JULY — JANUARY

MARCH — NOVEMBER — OCTOBER

SEPTEMBER — MAY — FEBRUARY

Activity 3

Write the missing months.

Eksik olan ayları yaz.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 103  Cevabı (2019-2020)

Activity 4

Mark your family members’ birthdays on the calendar and tell it to your friends.

Aile üyelerinin doğum günlerini takvimde işaretle ve arkadaşlarına söyle.

Activity 5

Read the invitation card complete the dialogue.

Davetiye kartını okuyun ve diyalogu tamamlayın.

Kate; It is on Sunday 21 th

Kate; It is a 3 o’clock in the afternoon.

Kate; Their adress is 18 West Line.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 104  Cevabı (2019-2020)

Look at the pictures and complete the dialogues.

Resimlere bakın ve diyalogları tamamlayın.

Can I eat some sweets mom?

We must buy her a present.

This is for you.

Good bye dad.

Activity 7

Cross the odd one.

Farklı olanın üzerine çarpı koy

1. May

2. Winter

3. beverages

4. study

5.Hi!

 

5.SINIF ÖZGÜN ve MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir