5.SINIF ÖZGÜN YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 6.ÜNİTE SAYFA 78-90 CEVAPLARI 2019-2020

Sevgili Öğrenciler bu sayfamızda ”5. Sınıf  Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevaplarını” sizler hazırladık.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı 6.Ünite Sayfa 78-90 Cevapları 2019-2020

2019-2020 5.Sınıf  Özgün yayınları İngilizce ders kitabı 10 ünite 176 sayfadan oluşuyor. 5. Sınıf İngilizce Özgün yayıncılık ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır.

UNIT 1:  Hello!

UNIT 2: My Town

UNIT 3: Games and Hobbies 

UNIT 4: My Daily Routine 

UNIT 5: Health 

UNIT 6: Movies

UNIT 7: Party Time

UNIT 8: Fitness

UNIT 9: The Animal Shelter

UNIT 10: Festivals

Hazırlamış olduğumuz 5. Sınıf Özgün Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Cevapları (2019-2020) sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Sitemizde 5.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarının yanı sıra 5.sınıf  diğer derslerin de ders kitabı cevaplarını bulabilirsiniz.Sizden ricamız ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikli olarak kendinizin uğraşması daha sonra eksik ya da hatalı olduğunuz noktaları görmeniz içi hazırlanmıştır.Buradan cevapları direk alıp yapmanız sizlerin gelişimine katkı sağlamaz.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Özgün Yayınları 2019-2020 sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için aşağıda hazırladık.5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176 sayfalarının ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

5.Sınıf Özgün  Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2019-2020 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

 

2019-2020 5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı 6.Ünite (Sayfa 78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90) Cevapları  

 

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 78 Cevabı (2019-2020)

a.Which movies do you like?Draw.

Hangi filmleri seviyorsun?Çizmek.

b.Look at your symbols above and talk about the movies you like/ don’t like.

Yukarıdaki sembollerinize bakın ve beğendiğiniz / beğenmediğiniz filmler hakkında konuşun.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 79 Cevabı (2019-2020)

1A.Listen and circle the correct choice.What types of movies are they?

Dinleyin ve doğru seçeneği daire içine alın.Ne tür filmler bunlar?

 

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 80 Cevabı (2019-2020)

2A.Work in pairs.Ask and answer questions about the movies.

Çiftler halinde çalışın.Filmlerle ilgili soruları sorun ve yanıtlayın.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 81 Cevabı (2019-2020)

2B.Read and write Meg’s favourite movie in the blank.Choose from the list in activity 2A.

Meg’in en sevdiği filmi boş olarak okuyun ve yazın. 2A etkinliğindeki listeden seçim yapın.

2C.Read the dialogue again and answer the questions.

Diyaloğu tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

2D.Work in groups and play the guessing game.

Gruplar halinde çalışın ve tahmin oyunu oynayın.

 

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 82 Cevabı (2019-2020)

3A.Look at the pictures and tick the correct choice.

Resimlere bakın ve doğru seçimi işaretleyin.

3B.Listen and complete the sentences.

Dinleyin ve cümleleri tamamlayın.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 83 Cevabı (2019-2020)

4B.Work in pairs.Ask your friend questions about movie characters.Then,take turns.

Çiftler halinde çalışın.Arkadaşınıza film karakterleri hakkında sorular sorun.Sonra sırayla.

4C.Now, tell your friend’s movie characters to your classmates.

Şimdi arkadaşınızın film karakterlerini sınıf arkadaşlarınıza anlatın.

5A.Listen and say the poem.

Dinle ve şiiri söyle.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 84 Cevabı (2019-2020)

6A.Read the information on the movie posters and answer the questions.

Film afişlerindeki bilgileri okuyun ve soruları cevaplayın.

6B.Listen and answer the question.Which movie does.Pam want to watch?

Dinle ve soruyu cevapla, hangi film. Pam ne izlemek istiyor?

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 85 Cevabı (2019-2020)

6C.Listen again and circle the correct choice.

Tekrar dinleyin ve doğru seçimi daire içine alın.

7A.Fill in the table about a movie you like.

Beğendiğiniz bir film hakkında tabloyu doldurun.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 86 Cevabı (2019-2020)

Work in groups.Make a list of movie types.

Gruplar halinde çalışın. Film türlerinin bir listesini yapın.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 87 Cevabı (2019-2020)

Activity 1

Look at the pictures,read the texts and answer the questions.

Resimlere bakın, metinleri okuyun ve soruları cevaplayın.

Activity 2A

Now,write about your favourite movie.Look at the exapmles in Activity 1.

Şimdi, en sevdiğiniz film hakkında yazın. Etkinlik 1’deki örneklere bakın.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 88 Cevabı (2019-2020)

Activity 3

Look at the picture below and answer the questions.

Aşağıdaki resme bakın ve soruları cevaplayın.

Activity 4

Complete the dialogue with the correct words.Choose from the list below.

Diyaloğu doğru kelimelerle tamamlayın. Aşağıdaki listeden seçim yapın.

Activity 5

Read the dialogue above again and write “True” or “False”

Yukarıdaki diyaloğu tekrar okuyun ve “Doğru” veya “Yanlış” yazın.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 89 Cevabı (2019-2020)

Write the missing words.Choose from the list.

Eksik kelimeleri yazın.Listeden seçin.

Activity 7

Colour the answers.

Yanıtları renklendirin.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı (2019-2020)

Activity 8

You have a new e-friend.Answer his questions.

Yeni bir e-arkadaşın var.Sorularına cevap ver.

 

 

5.SINIF ÖZGÜN ve MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2 thoughts on “5.SINIF ÖZGÜN YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 6.ÜNİTE SAYFA 78-90 CEVAPLARI 2019-2020”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir