2019-2020 8. SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 7. ÜNİTE CEVAPLARI

Sevgili öğrenciler bu yazımızda “8. Sınıf  MEB  Yayınları İngilizce Ders Kitabı 7.ünite Cevaplarını” sizler için hazırladık.

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 7.Ünite Sayfa 84-94 Cevapları 2019-2020

2019-2020 8.Sınıf MEB  Yayınları İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 174 sayfadan oluşuyor.Kitabın yazarı Esra Kandilcidir. 8.Sınıf  İngilizce MEB  yayıncılık ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır.

UNIT 1: FRİENDSHİP

UNIT 2: TEEN LİFE

UNIT 3: COOKİNG

UNIT 4 : COMMUNİCATİON

UNIT 5: THE INTERNET

UNIT 6 : ADVENTURES

UNIT 7: TOURISM

UNIT 8 : CHORES

UNIT 9: SCİENCE

UNIT 10: NATURAL FORCES

Hazırlamış olduğumuz 8. Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Cevapları (2019-2020) sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Sitemizde 8.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarının yanı sıra 8.sınıf  diğer derslerin de ders kitabı cevaplarını bulabilirsiniz.Sizden ricamız ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikli olarak kendinizin uğraşması daha sonra eksik ya da hatalı olduğunuz noktaları görmeniz içi hazırlanmıştır.Buradan cevapları direk alıp yapmanız sizlerin gelişimine katkı sağlamaz.

8.Sınıf İngilizce  Ders Kitabı  Cevapları MEB Yayınları 2019-2020 sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için aşağıda hazırladık. 8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce  ders kitabı sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2019-2020 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

 

2019-2020 8. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 7. Ünite TOURISM (Sayfa 72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82 ) Cevapları

 

8. Sınıf MEB  Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 84 cevabı  (2019-2020)

Write the names of the famous city squares under the pictures. Share them with your classmates.

Ünlü şehir meydanlarının isimlerini resimlerin altına yazın. Onları sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

Listen to the recording. Tick the sentences True or False.

Kaydı dinleyin. Doğru veya Yanlış cümlelerini işaretleyin.

 

 

8. Sınıf MEB  Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 85 cevabı  (2019-2020)

Tick the tourist attractions you prefer visiting.

Ziyaret etmeyi tercih ettiğiniz turistik yerleri işaretleyin.

Read the journal entries Suppose that you visit both cities. How would you feel?

Günlük girişlerini okuyun Her iki şehri de ziyaret ettiğinizi varsayalım. Nasıl hissederdin?

Read the journal entries again. Answer the following questions.

Dergi kayıtlarını tekrar okuyun. Aşağıdaki soruları cevaplayın.

 

8. Sınıf MEB  Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 86 cevabı  (2019-2020)

Study the sentences in the boxes. Work in pairs. Add one more sentence in each box.

Kutulardaki cümleleri inceleyin. Çiftler halinde çalışın. Her kutuya bir cümle daha ekleyin.

Work in pairs. Read the dialogue. Exchange information about tourism and share your favorite
tourist attractions by giving details as in the sample dialogue.

Çiftler halinde çalışın. Diyaloğu oku. Turizm hakkında bilgi alışverişinde bulunun ve en beğendiğinizi paylaşın turistik diyaloglara örnek diyalogdaki gibi detaylar vererek.

 

 

8. Sınıf MEB  Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 87 cevabı  (2019-2020)

Match the words/ phrases with the related titles.

Kelimeleri / kelime öbeklerini ilgili başlıklarla eşleştirin.

Listen to the recording. Fill in the blanks with the words/ phrases in the box.

Kaydı dinleyin. Boşlukları kutudaki kelimelerle / kelime öbekleriyle doldurun.

Share your favorite tourist attraction by making simple comparisons as in the sample.

Örnekte olduğu gibi basit karşılaştırmalar yaparak en sevdiğiniz turistik yeri paylaşın.

 

 

8. Sınıf MEB  Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 88 cevabı  (2019-2020)

Scan the brochure. Choose the correct answer.

Broşürü tarayın. Doğru cevabı seç.

Read the brochure. Where can you stay in Safranbolu?

Broşürü okuyun. Safranbolu’da nerede konaklayabilirsiniz?

Read the brochure again. Write a similar one about your favorite tourist attraction. Use the steps.

Broşürü tekrar okuyun. En sevdiğiniz turistik yerler hakkında benzer bir şey yazın. Adımları kullanın.

 

8. Sınıf MEB  Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 89 cevabı  (2019-2020)

Go around in the classroom. Ask the questions to two of your friends. Tick ( ) their answers in
the chart.

Sınıfta dolaş.Soruları iki arkadaşınıza sorun.Cevaplarınız tabloya işaretleyin.

Share the results in the classroom.

Sonuçları sınıfta paylaşın.

 

8. Sınıf MEB  Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 90 cevabı  (2019-2020)

How well can you do these things? Tick ( ) the chart.

Bunları nasıl bu kadar iyi yapabiliyorsun? Grafiği işaretleyin ()

 

 

8. Sınıf MEB  Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 91 cevabı  (2019-2020)

1.Match the words with the pictures.

Kelimeleri resimlerle eşleştirin.

2.Put the sentences into the correct order.

Cümleleri doğru sıraya koyun.

3.Find the missing letters.

Eksik harfleri bulun.

4.Read the texts. Which questions don’t have their answers? Tick them.

Metinleri oku. Hangi soruların cevapları yok? Onları işaretleyin.

 

8. Sınıf MEB  Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 92 cevabı  (2019-2020)

Solve the puzzle.

Yab bozu çöz.

Complete the dialogue with the sentences in the box.

Kutudaki cümlelerle diyaloğu tamamlayın.

 

 

8. Sınıf MEB  Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 93 cevabı  (2019-2020)

Match the questions with their answers. (There is one extra answer.)

Onların yanıtları ile soruları eşleştir. (Fazladan bir cevap var.)

Put the words/ phrases into the correct order.

Kelimeleri / cümleleri doğru sıraya koyun.

 

 

8. Sınıf MEB  Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 94 cevabı  (2019-2020)

Here are eight of the World Heritages in Turkey. Look at the map and the pictures. Write your
preferences. State your personal opinions and make simple comparisons.

İşte Türkiye’deki sekiz Dünya Mirası. Haritaya ve resimlere bakın. Yaz tercihleri. Kişisel görüşlerinizi belirtin ve basit karşılaştırmalar yapın.

 

 

2019-2020 8.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2019-2020 8.SINIF TUTKU YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir