2019-2020 12. SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI 6. ÜNİTE CEVAPLARI

Sevgili öğrenciler bu yazımızda  “12. Sınıf  MEB Yayınları İngilizce Ders  Kitabı 6.ÜNİTE Cevaplarını” sizler için hazırladık.

12.Sınıf  MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 6.Ünite Sayfa 58-66 Cevapları 2019-2020

Sevgili Öğrenciler sitemizde 2019-2020 İngilizce ders kitabı ve çalışma kitabı cevaplarını bulabileceksiniz. İngilizce ders kitabı cevapları yeni müfredat (2019-2020)  sizlerin  derslerinde daha başarılı olmanız amacıyla alanında uzman hocalarımızın desteğiyle hazırlanmıştır.

12.Sınıf  MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2019-2020

2019-2020 12.Sınıf MEB Yayınları İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 112 sayfadan oluşuyor. 12.Sınıf  İngilizce MEB yayıncılık ders kitabı liselerde okutulacaktır.

UNIT 1: MUSIC

UNIT 2: FRIENDSHIP

UNIT 3: HUMAN RIGHTS

UNIT 4 : COMING SOON

UNIT 5: PSYCHOLOGY

UNIT 6 : FAVORS

UNIT 7: NEWS STORIES

UNIT 8 : ALTERNATIVE ENERGY

UNIT 9: TECHNOLOGY

UNIT 10: MANNERS

12.Sınıf İngilizce  Ders Kitabı  Cevapları MEB  Yayınları 2019-2020 sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için aşağıda hazırladık. 12.Sınıf MEB Yayınları İngilizce  ders kitabı sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Hazırlamış olduğumuz 12. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları (2019-2020) sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Unutulmamalıdır ki İngilizce ders ve çalışma kitabı cevaplarını öncelikle sizin kendiniz yapmanız , eksik ve hatalarınızı sitemizde bakıp düzeltmeniz amaçlanmıştır. Bu  şekilde sizlerin daha iyi öğreneceğini unutmayınız. Anlamadığınız konular ya da isteklerinizi sayfanın alt kısmında bulunan yorum kısmında belirtiniz. Sizlere  en kısa zamanda cevap verilecektir. Unutmayınız ki sizlerin görüşleriniz bizim için önemlidir.

Çalışma saatimiz ailesi olarak 2019-2020 eğitim öğretim yılında hepinize başarılar dileriz : )  

2019-2020 12. Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı 6. Ünite FAVORS   (Sayfa 58-59-60-61-62-63-64-65-66) Cevapları 

 

12. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 58 Cevapları (2019-2020)

1A.For which of the following do you make requests more often in everyday life?

(Aşağıdakilerden hangileri için günlük hayatta daha sık talepte bulunuyorsunuz?)

Cevap : asking somebody to do a favor

(Birisinden bir iyilik yapmasını istemek.)

B.Listen and write the number of the dialogues in their boxes.

(Dinle ve diyalog sayısını kutularına yaz.)

C.Listen to the dialogues again and tick the expressions of reguest you hear.

(Diyalogları tekrar dinleyin ve duyduğunuz düzenleyici ifadeleri işaretleyin.)

12. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 59 Cevapları (2019-2020)

2.A.Read the dialogues and find out how many different ways of making requests David uses to convince uneager Kevin to help with homework.(Diyalogları okuyun ve Davut’un hoş olmayan Kevin’ı ev ödevlerine yardım etmeye ikna etmek için kaç farklı istekte bulunulduğunu öğrenin.)

B.Listen to the dialogue between Helen and Sarah and complete the missing parts.

(Helen ve Sarah arasındaki diyalogu dinleyin ve eksik kısımları tamamlayın)

 

12. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 60 Cevapları (2019-2020)

3A.Look at the posters below and write down the purpose of each one.

(Aşağıdaki posterlere bakın ve her birinin amacını yazın.)

4.Read the announcements on posters and answer the following questions.

(Afişlerle ilgili duyuruları okuyun ve aşağıdaki soruları cevaplayın.)

12. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 61 Cevapları (2019-2020)

C.Study the posters and tick the items they have in common.

(Posterleri inceleyin ve ortak noktaları işaretleyin.)

4B.Read the sentences and identify places where yod coalescence may occur.Then,listen and check.

(Cümleleri okuyun ve yod birleşmesinin meydana gelebileceği yerleri belirleyin, ardından dinleyin ve kontrol edin.)

 

12. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 62 Cevapları (2019-2020)

5A.Discuss the following questions.

(Aşağıdaki soruları tartışınız)

C.Read the text above and answer the following questions.

(Yukarıdaki metni okuyun ve aşağıdaki soruları cevaplayın.)

12. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 63 Cevapları (2019-2020)

D.Read the second part of the text in Part 5 B and fill in the blanks in the following sentences with the specific information required.

(Bölüm 5 B’deki metnin ikinci bölümünü okuyun ve aşağıdaki cümlelerde boşlukları gereken belirli bilgilerle doldurun.)

E.Reread the text above and quess the meanings of the words in bold.Then, match them to their definitions.

(Yukarıdaki metni tekrar okuyun ve kalın harflerle kelimelerin anlamlarını sorgulayın, ardından bunları tanımlarıyla eşleştirin.)

 

12. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 64 Cevapları (2019-2020)

6A.Read the dialogue between Jennifer and Kate and find out what kind of a favor Kate ask Jennifer to do.

(Jennifer ve Kate arasındaki diyaloğu okuyun ve Kate’in Jennifer’dan ne yapmasını istediğini öğrenin.)

B.Work in pairs.Read the expressions of declining and accepting requests below and decide whether they are formal or informal.Write (I) for informal and (F) for formal, in the boxes.

C.Listen to three different dialogues about favors and decide whether the expresssions of accepting and refusing are formal on informal.(İyiliklerle ilgili üç farklı diyaloğu dinleyin ve kabul etme ve reddetme ifadelerinin gayri resmi üzerinde resmi olup olmadığına karar verin)

12. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 65 Cevapları (2019-2020)

7A.Do you know how to support charity organizations?Read the campaign poster below and answer the questions.

 

12. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 66 Cevapları (2019-2020)

C.Reread the application letter and study its organization.then, reorder the jumbled steps of writing an application letter for a scholarship.(Başvuru mektubunu yeniden okuyun ve organizasyonunu inceleyin. Daha sonra burs için başvuru mektubu yazmanın karmaşık adımlarını yeniden sıralayın.)

 

2019-2020 12.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS VE ÇALIŞMA KİTABI TÜM ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ. 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir