2019-2020 11. SINIF İNGİLİZCE (SİLVER LİNİNG) 6. ÜNİTE DERS KİTABI CEVAPLARI

Sevgili öğrenciler bu yazımızda  “11. Sınıf  MEB  Yayınları İngilizce Ders  Kitabı 6.Ünite Sayfa 73-84  Cevaplarını” sizler için hazırladık.

11.Sınıf  MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 6.Ünite Sayfa 73-84 Cevapları 2019-2020

 Sitemizde 2019-2020 İngilizce ders kitabı ve çalışma kitabı cevaplarını bulabileceksiniz. İngilizce ders kitabı cevapları yeni müfredat (2019-2020)  sizlerin  derslerinde daha başarılı olmanız amacıyla alanında uzman hocalarımızın desteğiyle hazırlanmıştır.

11.Sınıf  MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2019-2020

2019-2020 11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 167 sayfadan oluşuyor. 11.Sınıf  İngilizce MEB yayıncılık ders kitabı liselerde okutulacaktır.

UNIT 1: FUTURE JOBS

UNIT 2: HOBBIES AND SKILLS

UNIT 3: HARD TIMES

UNIT 4 : WHAT A LIFE

UNIT 5: BACK TO THE PAST

UNIT 6 : OPEN YOUR HEART

UNIT 7: FACTS ABOUT TURKEY

UNIT 8 : SPORTS

UNIT 9: MY FRIENDS

UNIT 10: VALUES AND NORMS

11.Sınıf İngilizce  Ders Kitabı  Cevapları MEB  Yayınları 2019-2020 sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için aşağıda hazırladık. 11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce  ders kitabı sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Hazırlamış olduğumuz 11. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları (2019-2020) sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Unutulmamalıdır ki İngilizce ders ve çalışma kitabı cevaplarını öncelikle sizin kendiniz yapmanız , eksik ve hatalarınızı sitemizde bakıp düzeltmeniz amaçlanmıştır. Bu  şekilde sizlerin daha iyi öğreneceğini unutmayınız. Anlamadığınız konular ya da isteklerinizi sayfanın alt kısmında bulunan yorum kısmında belirtiniz. Sizlere  en kısa zamanda cevap verilecektir. Unutmayınız ki sizlerin görüşleriniz bizim için önemlidir.

Çalışma saatimiz ailesi olarak 2019-2020 eğitim öğretim yılında hepinize başarılar dileriz : )  

2019-2020 11. Sınıf MEB  Yayınları  İngilizce Ders Kitabı 6. Ünite OPEN YOUR HEART (Sayfa 74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84) Cevapları 

 

11. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 74 Cevapları (2019-2020)

Listening& Speaking

1a.Match the quotes with the statements.

(Alıntıları ifadelerle eşleştirin.)

b.Discuss about love.Do you agree or disagre with the quotes above? Give your reasons.

(Aşk hakkında tartışın.Yukarıdaki alıntılara katılıyor musunuz ya da katılmıyorsunuz? Sebeplerinizi belirtin)

2.Work in pairs.Discuss the picture of the couple thinking over each other.criticise them as in the example.

Çiftler halinde çalışın.Çiftin birbirini düşünen resmini tartışın. Onları örnekte olduğu gibi eleştirin

3.Match  the phrases with their meanings.

(İfadeleri anlamları ile eşleştirin)

 

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 74 Cevabı

11. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 75 Cevapları (2019-2020)

4.Use the given words and tell this love stroy in your own words.

(Verilen kelimeleri kullanın ve bu aşkı kendi kelimelerinizle söyleyin)

5.Listen to the interview with Anna and Boris.Tick the statements that explain their moods and purpores.

(Anna ve Boris ile röportajı dinleyin. Ruh hallerini ve iddialarını açıklayan ifadeleri tıklayın.)

6.Listen to the interview again.Then write two words to complete each sentense below.

Ardından her cümleyi tamamlamak için iki kelime yazın.

7. Work in pairs. Discuss what else Anna and Boris should/shouldn’t have done not to spend 60 years apart.

(Çiftler halinde çalışın. Anna ve Boris’in 60 yıl ara vermemek için başka neler yapması gerektiğini / yapmaması gerektiğini tartışın.)

 

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 75 Cevabı

11. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 76 Cevapları (2019-2020)

Reading& Writing

1.Match the bubbles with the cartoons.

(Baloncuklar ile çizgi film.)

2.a.Match the worda with the definitions.

(Worda’yı tanımlarla eşleştirin)

2.b. Work in pairs Dicuss the qualities of a good relationship for you. Then decide the most important three qualities above.

(Çiftler halinde çalışın Sizin için iyi bir ilişkinin niteliklerini paylaşın. Sonra yukarıdaki en önemli üç kaliteye karar verin)

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 76 Cevabı

11. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 77 Cevapları (2019-2020)

3.Read Boris and Anna’s corner and match the letters with the problems.One is extra.

(Boris ve Anna’nın köşesini okuyun ve harfleri problemlerle eşleştirin.)

4.Look at the highlighted words in the textWrite their numbers next to their definitions.

(Metindeki vurgulanan kelimelere bakın.Tanımlarının yanındaki sayılarını yazın.)

5.Read the letters again.Fill in the blanks with 1 and 2.

(Harfleri tekrar okuyun. 1 ve 2 ile boşlukları doldurun)

6.Read the statements and write true (T) or false (F) looking and the underlined expressions in the text.

fadeleri okuyun ve metinde true (T) veya false (F) görünümlü ve altı çizili ifadeler yazın)

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 77 Cevabı

11. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 78 Cevapları (2019-2020)

7.Boris and Anna went to Grece to celebrate their wedding anniversary but they had a very bad experience there.Read the letter of complaint that Boris wrote to the manager of the retaurant and match the paragraphs with the letters of the outline given.

(Boris ve Anna evlilik yıldönümlerini kutlamak için Grece’ye gittiler ama orada çok kötü bir deneyim yaşadılar.Boris’in retaurant yöneticisine yazdığı şikayet mektubunu okuyun ve paragrafları verilen anahat harfleriyle eşleştirin.)

b.You recently dined out and had some problems at the restaurant. Write a letter / email to the manager of the restaurant complaining about the poor service you received. Use the letter of complaint above as a model.

(Son zamanlarda restoranda bazı sorunlar vardı. Aldığınız kötü hizmet hakkında şikayet Restoran yöneticisine bir mektup / e-posta yazın. Yukarıdaki şikayet mektubunu model olarak kullanın.)

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 78 Cevabı

11. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 79 Cevapları (2019-2020)

1.Do you know what Haiku is?

(Haiku’nun ne olduğunu biliyor musun?)

2.Look at the photos below and match them with the right Haiku poem.

(Aşağıdaki fotoğraflara bakın ve onları doğru Haiku şiiri ile eşleştirin)

3.Now write your own Haiku poem about love.

(Şimdi aşk hakkında kendi Haiku şiirini yaz)

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 79 Cevabı

 

11. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 80 Cevapları (2019-2020)

Listening & Speaking

1.Look at the pictures and make guesses.What might have happened in each?

(Resimlere bakın ve tahminler yapın.Her birinde ne olmuş olabilir?)

2.Match the halves to learn what the underlined expressions mean.Use a dictionary

(Altı çizili ifadelerin ne anlama geldiğini öğrenmek için yarımları eşleştirin.)

3.Listen to a part of a class conservation and answer the questions.

(Sınıf korumasının bir bölümünü dinleyin ve soruları cevaplayın.)

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 80 Cevabı

 

11. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 81 Cevapları (2019-2020)

4.Listen again.Fill in the blanks to complete the story.

(Tekrar dinleyin. Hikayeyi tamamlamak için boşlukları doldurun.)

5.Work in pairs.Read the statements and find the related pictures in exercise 1.Then,discuss and complete the chart.

(İfadeleri okuyun ve egzersizde ilgili resimleri bulun 1. Ardından, grafiği tartışın ve tamamlayın.)

6.Work in groups.Make deductions for each picture and note them down to create a story.Share your story with the other groups.

(Gruplar halinde çalışın.Her resim için çıkarımlar yapın ve bir hikaye oluşturmak için bunları not edin. Hikayenizi diğer gruplarla paylaşın.)

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 81 Cevabı

 

11. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 82 Cevapları (2019-2020)

Reading & Writing

1.Look at the pictures below and read the proverbs.Match them with with their definitions.

(Aşağıdaki resimlere bakın ve atasözlerini okuyun, tanımlarıyla eşleştirin.)

2.Look at the pictures of the texts.Discuss what is going on in each.

(Metinlerin resimlerine bakın.Her birinde neler olduğunu tartışın.)

3.Read three people telling about a moment they felt scared.Match their nicknames to the paragraphs.

(Korktuğunu hissettikleri bir anı anlatan üç kişiyi okuyun Takma adlarını paragraflara eşleştirin.)

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 82 Cevabı

 

11. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 83 Cevapları (2019-2020)

4.Match the words with their definitions.

(Kelimeleri tanımlarıyla eşleştir.)

5.Read again.Answer the questions.

(Tekrar okuyun Soruları cevaplayın.)

6.Find the statements of degrees of certainty.Then make a deduction for each paragraph and share them with your partner.

(Kesinlik derecelerinin ifadelerini bulun, ardından her paragraf için bir kesinti yapın ve bunları eşinizle paylaşın.)

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 83 Cevabı

 

11. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 84 Cevapları (2019-2020)

7.Work in groups.Go to your own page to look at the big picture.Then describe it to the order groups.

(Gruplar halinde çalışın. Büyük resme bakmak için kendi sayfanıza gidin ve ardından sipariş gruplarına açıklayın.)

8.Search the Net and find an interesting picture.Write a paragraph to describe it and guess what might/ must/ can’t have happened.

nternette arama yapın ve ilginç bir resim bulun. Onu tarif etmek için bir paragraf yazın ve neler olabileceğini / olması gerektiğini tahmin edin.)

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 84 Cevabı

11.SINIF CEM ve MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir