12.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI 7.ÜNİTE SAYFA 45-50 CEVAPLARI

Sevgili öğrenciler bu sayfamızda “12. Sınıf  MEB Yayınları Count Me In İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 45-50 Cevaplarını” sizler için hazırladık.

12.Sınıf  MEB Yayınları  Count Me In İngilizce Çalışma  Kitabı 7.Ünite Cevapları 2019-2020

2019-2020 12.Sınıf MEB Yayınları  Count Me In İngilizce çalışma  kitabı 10 Ünite ve 63 sayfadan oluşuyor. 12.Sınıf  İngilizce Count Me In çalışma kitabı liselerde okutulacaktır.

UNIT 1:MUSIC

UNIT 2:FRIENDSHIP

UNIT 3: HUMAN RIGHTS

UNIT 4 : COMING SOON

UNIT 5: PSYCHOLOGY

UNIT 6 : FAVORS

UNIT 7: NEW STORIES

UNIT 8 :ALTERNATİVE ENERGY

UNIT 9: TECHNOLOGY

UNIT 10: MANNERS

Hazırlamış olduğumuz 12. Sınıf MEB Yayınları Count Me In  İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları (2019-2020) sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Sitemizde 12.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarının yanı sıra 12.sınıf  çalışma kitabı cevaplarını bulabilirsiniz.Sizden ricamız ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikli olarak kendinizin uğraşması daha sonra eksik ya da hatalı olduğunuz noktaları görmeniz içi hazırlanmıştır.Buradan cevapları direk alıp yapmanız sizlerin gelişimine katkı sağlamaz.

12.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce  Çalışma Kitabı  Cevapları Count Me In 2019-2020 sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için aşağıda hazırladık. 12.Sınıf Count Me In Yayınları İngilizce  çalışma kitabı sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

12.Sınıf  MEB Yayınları  Count Me In İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları 2019-2020 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

 

12.Sınıf MEB Yayınları  Count Me In İngilizce Çalışma  Kitabı 7.Ünite Sayfa 45-46-47-48-49-50 Cevapları 

 

12.Sınıf MEB Yayınları Count Me In İngilizce Çalışma  Kitabı Sayfa 46  Cevabı 2019-2020

1. A. Read the dialogue between Aaron and Tommy. Then, answer the questions.

Aaron ve Tommyarasındaki diyalogu okuyun. Sonra soruları cevapla.

B. Reread the dialogue and underline the sentences in past tenses and piace them into thecorrect category.

Diyaloğu yeniden okuyun ve geçmiş zamanlardaki cümlelerin altını çizin ve doğru kategoriye getirin.

12.Sınıf MEB Yayınları Count Me In İngilizce Çalışma  Kitabı Sayfa 47  Cevabı 2019-2020

2. Compelete th following using the words in prackets. Use the simple past or the past past progressive.

Prackets içindeki kelimeleri kullanarak bunu tamamlayın. Basit geçmişi veya geçmiş geçmişi aşamalı olarak kullanın.

3. Complete the story with an appropriate connactor from the box.

Hikayeyi kutudan uygun bir konektör ile tamamlayın.

12.Sınıf MEB Yayınları Count Me In İngilizce Çalışma  Kitabı Sayfa 48  Cevabı 2019-2020

4. A. Fill in the blanks with simple past or past or oast perfect forms of the verbs in brackets.

Boşlukları basit geçmiş veya geçmiş veya geçmiş veya parantez içindeki fiillerin mükemmel formlarıyla doldurun.

B. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence. Use the words in brackets while making your sentences.

İkinci cümleyi tamamlayın, böylece ilk cümle ile benzer bir anlamı olsun. Cümlelerinizi yaparken kelimeleri parantez içinde kullanın.

12.Sınıf MEB Yayınları Count Me In İngilizce Çalışma  Kitabı Sayfa 49  Cevabı 2019-2020

5. Reorder the sentences to create a story. The first one is done for you.

Bir hikaye oluşturmak için cümleleri yeniden sıralayın. Birincisi senin için yapıldı.

6. A Read the first part of a story and answer the questions.

Bir hikayenin ilk bölümünü okuyun ve soruları cevaplayın.

12.Sınıf MEB Yayınları Count Me In İngilizce Çalışma  Kitabı Sayfa 50  Cevabı 2019-2020

B. Read the second part of the story and fill in the blanks using the correct forms of the given verbs in brackets.

Hikayenin ikinci bölümünü okuyun ve köşeli parantez içinde verilen fiillerin doğru formlarını kullanarak boşlukları doldurun.

C. Read the text and choose the correct option.

Metni okuyun ve doğru seçeneği belirleyin.

D. Write a new ending for the story above.

Yukarıdaki hikaye için yeni bir son yazın.

 

12.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS ve ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir