11. SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI 6.ÜNİTE SAYFA 43-50 CEVAPLARI (2019-2020)

Sevgili öğrenciler bu yazımızda “11. Sınıf  MEB  Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı 6.Ünite OPEN YOUR HEART Cevaplarını” sizler için hazırladık.

11.Sınıf  MEB  Yayınları İngilizce Silver Lining  Çalışma Kitabı 6.Ünite Sayfa 43-50  Cevapları 2019-2020

2019-2020 11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce çalışma  kitabı 10 Ünite ve 56 sayfadan oluşuyor. 11.Sınıf  İngilizce MEB yayıncılık ders kitabı liselerde okutulacaktır.

UNIT 1:FUTURE JOBS

UNIT 2:HOBBİES AND SKILLS

UNIT 3: HARD TIMES

UNIT 4 : WHAT A LIFE

UNIT 5: BACK TO THE PAST

UNIT 6 : OPEN YOUR HEART

UNIT 7: FACTS ABOUT TURKEY

UNIT 8 :SPORTS

UNIT 9: MY FRIENDS UNIT

10: VALUES AND NORMS

11.Sınıf İngilizce Silver Lining  Çalışma Kitabı  Cevapları MEB Yayınları 2019-2020 sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için aşağıda hazırladık. 11.Sınıf MEB  Yayınları İngilizce  ders kitabı sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Hazırlamış olduğumuz 11. Sınıf MEB   Yayınları  İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları (2019-2020) sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Sitemizde 11.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarının yanı sıra 11.sınıf  çalışma kitabı cevaplarını bulabilirsiniz.Sizden ricamız ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikli olarak kendinizin uğraşması daha sonra eksik ya da hatalı olduğunuz noktaları görmeniz içi hazırlanmıştır.Buradan cevapları direk alıp yapmanız sizlerin gelişimine katkı sağlamaz.

Çalışma saatimiz ailesi olarak 2019-2020 eğitim öğretim yılında tüm öğrencilere başarılar dileriz : )

2019-2020 11. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı 6. Ünite (Sayfa 43-44-45-46-47-48-49-50) Cevapları

11. Sınıf MEB  Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı  Sayfa 43 Cevapları (2019-2020)

1.Match the halves to make mesningful sentences.

(Anlamlı cümleler oluşturmak için  eşleştirin.)

2.Read the promises and match them with the gualities of a good relationship.

(Vaatleri okuyun ve iyi bir ilişkinin nitelikleriyle eşleştirin.)

3.Read the text and choose the correct options to complete the gaps in it.

(Metni okuyun ve içindeki boşlukları tamamlamak için doğru seçenekleri seçin.)

4.Fill in the blanks with the names of the people you know to make true statements about yourself.

(Kendiniz hakkında doğru açıklamalar yapmak için tanıdığınız kişilerin adlarını içeren boşlukları doldurun.)

11. Sınıf MEB  Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı  Sayfa 44 Cevapları (2019-2020)

5.Fill in the stanza with the words below.

(Dörtlükleri aşağıdaki kelimelerle doldurun.)

6.Read the text and complete it with the given statements.

(Metni okuyun ve verilen ifadelerle tamamlayın.)

7.Tick the statements you think the characters in the story should/shouldn’t have done.

(Hikayedeki karakterlerin yapması / yapmaması gerektiğini düşündüğünüz ifadeleri işaretleyin.)  

11. Sınıf MEB  Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı  Sayfa 45 Cevapları (2019-2020)

8.Read the situations and write a sentence using should have, shouldn’t have.

(Durumları okuyun ve should veya shouldn’t kullanarak bir cümle yazın olmalı, olmamalı.)

9.Look at Paul and Wendy’s pictures.They broke up last week.Write sentences to criticise them and say what they should/shouldn’t have done.

(Paul ve Wendy’nin resimlerine bakın, geçen hafta ayrıldılar, onları eleştirmek ve ne yapmaları gerektiğini / yapmamaları gerektiğini söylemek için cümleler yazın.)

10.Read the stanza on love and write your own.

(Sevgideki paragrafları okuyun ve kendiniz yazın.)

11. Sınıf MEB  Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı  Sayfa 46 Cevapları (2019-2020)

1.Choose the correct options to define the underlined expressions.

(Altı çizili ifadeleri tanımlamak için doğru seçenekleri seçin.)

2.Fill in the blanks with the words in the box.

(Boşlukları kutudaki kelimelerle doldurun.)

3.Do the puzzle and find the words.

(Bulmacayı çöz ve kelimeleri bul.)

11. Sınıf MEB  Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı  Sayfa 47 Cevapları (2019-2020)

4.Read the text and choose the lesson given and write it at the end of the story.

(Metni okuyun ve verilen dersi seçin ve hikayenin sonunda yazın.)

5.Read the text again and write true (T) or false (F)

(Metni tekrar okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın)

6.Complete the statements to make deductions about the story.Use might have/ must have / can’t have

(Hikaye hakkında çıkarım yapmak için ifadeleri tamamlayın.Kullanım olabilir / olmalı / sahip olamaz)

11. Sınıf MEB  Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı  Sayfa 48 Cevapları (2019-2020)

7.Use the verbs below to make deductions as in the example.

(Örnekte olduğu gibi çıkarım yapmak için aşağıdaki fiilleri kullanın.)

8.Fill in the blanks using the structures below.You can use more than one.

(Aşağıdaki yapıları kullanarak boşlukları doldurun. Birden fazla kullanabilirsiniz.)

9.Read the situations and make deductions as in the example.

(Durumları okuyun ve örnekteki gibi çıkarımlar yapın.)

11. Sınıf MEB  Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı  Sayfa 49 Cevapları (2019-2020)

A.Complete the sentences using the words below.

(Aşağıdaki kelimeleri kullanarak cümleleri tamamlayın)

B.Match the definitions with the words related to the cyber world.

(Tanımları siber dünya ile ilgili kelimelerle eşleştirin.)

C.Comlete the sentences.Then match them with the pictures.

(Cümleleri tamamlayın.Sonra cümleleri resimlerle eşleştirin)

D.Put the verbs in brackets into the correct tense.

(Fiilleri parantez içinde doğru zamana koyun.)

11. Sınıf MEB  Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı  Sayfa 50 Cevapları (2019-2020)

E.Fill in the blanks with the given words below.

(Boşlukları aşağıda verilen kelimelerle doldurun.)

F.Circle the correct option.

(Doğru seçeneği daire içine alın.)

G.Write sentences using must or can’t.

(Zorunlu ya da zorunluluk kullanarak cümleler yazın.)

H.Complete the sentence with two five words including the word in brackets.

(Cümleyi parantez içindeki kelimeyi içeren iki beş kelimeyle tamamlayın.)

 

 

11.SINIF MEB ve CEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS ve ÇALIŞMA KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir