11. SINIF CEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 7.ÜNİTE CEVAPLARI (2019-2020)

Sevgili öğrenciler bu yazımızda  “11. Sınıf  Cem  Yayınları İngilizce Ders  Kitabı Cevaplarını” sizler için hazırladık.

11.Sınıf  Cem Yayınları İngilizce Ders Kitabı 7.Ünite Sayfa 87-99 Cevapları 2019-2020

Sevgili Öğrenciler 2019-2020 yılı İngilizce Ders Kitapları 2018-2019 yılına  göre değişmiştir Sitemizde 2019-2020 İngilizce ders kitabı ve çalışma kitabı cevaplarını bulabileceksiniz. İngilizce ders kitabı cevapları yeni müfredat (2019-2020)  sizlerin  derslerinde daha başarılı olmanız amacıyla alanında uzman hocalarımızın desteğiyle hazırlanmıştır.

11.Sınıf  Cem  Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2019-2020

2019-2020 11.Sınıf Cem Yayınları İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 167 sayfadan oluşuyor. 11.Sınıf  İngilizce Cem yayıncılık ders kitabı liselerde okutulacaktır.

UNIT 1: FUTURE JOBS

UNIT 2: HOBBIES AND SKILLS

UNIT 3: HARD TIMES

UNIT 4 : WHAT A LIFE

UNIT 5: BACK TO THE PAST

UNIT 6 : OPEN YOUR HEART

UNIT 7: FACTS ABOUT TURKEY

UNIT 8 : SPORTS

UNIT 9: MY FRIENDS

UNIT 10: VALUES AND NORMS

11.Sınıf İngilizce  Ders Kitabı  Cevapları Cem  Yayınları 2019-2020 sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için aşağıda hazırladık. 11.Sınıf Cem Yayınları İngilizce  ders kitabı sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Hazırlamış olduğumuz 11. Sınıf Cem Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları (2019-2020) sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Unutulmamalıdır ki İngilizce ders ve çalışma kitabı cevaplarını öncelikle sizin kendiniz yapmanız , eksik ve hatalarınızı sitemizde bakıp düzeltmeniz amaçlanmıştır. Bu  şekilde sizlerin daha iyi öğreneceğini unutmayınız. Anlamadığınız konular ya da isteklerinizi sayfanın alt kısmında bulunan yorum kısmında belirtiniz. Sizlere  en kısa zamanda cevap verilecektir. Unutmayınız ki sizlerin görüşleriniz bizim için önemlidir.

Çalışma saatimiz ailesi olarak 2019-2020 eğitim öğretim yılında hepinize başarılar dileriz : )  

2019-2020 11. Sınıf Cem Yayınları  İngilizce Ders Kitabı 7. Ünite  (Sayfa 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)

 

11. Sınıf Cem Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 88 Cevabı

1. Do you think you know Turkey? Take the quiz.

Türkiye’yi tanıdığını  düşünüyor musun? Sınav yap.

1.1. When was the Republic of Turkey founded?

1.2. Which of these countries doesn’t share a border with Turkey?

1.3. Choose the correct order (earliest-to-most recent).

1.4. Which of the following wonders of the World is located in Turkey?

1.5. Where is the oldest shipwreck in Turkey?

1.6. Which archeological site in Turkey was chosen as a UNESCO World Heritage Site?

1.7. Of all the places on Earth, Turkey is most prone to what?

11. Sınıf Cem Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 89 Cevabı

2.Work in pairs. Write your three favorite things about Turkey. Then, share your answers with your classmates.

2. Çiftler halinde çalışın. Türkiye ile ilgili en sevdiğin üç şeyi yaz. Ardından, cevaplarınızı sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

Seas, foods and history.

3. 1. What is the most important monument in Turkey? Why / Why not?

3.1 Türkiye’deki en önemli anıt hangisidir? Neden / Neden olmasın?

Anıtkabir.

2. If you had the change what kind of a monument would you build? Who or what would it be for?

2.Değişime sahip olsaydınız ne tür bir anıt inşa ederdiniz? Kim ya da ne için olurdu?

I would build a monument for justice.

4. Match the pictures of monuments from Turkey With their names.

4. Türkiye’den anıtların resimlerini isimleriyle eşleştirin.

5. Look at the monuments again Which one(s) have you visited or would like to visit? Why? Share your answer with your classmates.

5.Anıtlara tekrar bakın Hangisini ziyaret ettiniz veya ziyaret etmek istiyorsunuz? Neden? Cevabınızı sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

I have visited Anıtkabir. I would like to visit Çanakkale Martyrs Memorial.

11. Sınıf Cem Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 90 Cevabı

6.Listen to a lecture from an architecture class and put the topics in chronological order.

6.Mimarlık sınıfından bir ders dinler ve konuları kronolojik sıraya koyar.

7. Listen again and write T for true and F for false.

7.Tekrar dinleyin ve doğru için T ve yanlış için F yazın.

8. Work in groups of three. Choose your favorite monument and do a research on it. Then, prepare a poster and present it in class.

8.Üçlü gruplar halinde çalışın. En sevdiğiniz anıtı seçin ve üzerinde bir araştırma yapın. Sonra bir poster hazırlayın ve sınıfta sunun.

9. Discussion Time

11. Sınıf Cem Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 91 Cevabı

10. Read the travel guide and match the pictures with the underlined places.

Seyahat rehberini okuyun ve resimleri altı çizili yerlerle eşleştirin.

 

11. Sınıf Cem Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 92 Cevabı

11. Read the travel guide again and complete the chart.

11.Seyahat rehberini tekrar okuyun ve çizelgeyi tamamlayın.

12. Answer the questions.

12. Soruları cevapla.

11. Sınıf Cem Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 93 Cevabı

13. Work in pairs. Choose another touristic attraction from Turkey. Write a blog entry, describe the place in details and recommend it to the visitors.

Çiftler halinde çalışın. Türkiye’den başka bir turistik cazibe merkezi seçin. Bir blog girişi yazın, yeri ayrıntılı olarak açıklayın ve ziyaretçilere tavsiye edin.

 

11. Sınıf Cem Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 94 Cevabı

14. Work in pairs. One of you is a foreigner and asks about which historic sites to see in Turkey. The other one gives detailed information about the places.

Çiftler halinde çalışın. İçinizden biri yabancı ve Türkiye’de hangi tarihi yerlerin görüleceğini soruyor. Diğeri yerler hakkında ayrıntılı bilgi verir.

15. Listen to a tourist talk to an agent at tourist information desk in İstanbul and tick the names of the places you hear.

15. İstanbul’da turist danışma masasındaki bir temsilci ile bir turist konuşmasını dinleyin ve duyduğunuz yerlerin isimlerini işaretleyin.

11. Sınıf Cem Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 95 Cevabı

16. Listen again and circle the correct alternative for the following statements.

16.Tekrar dinleyin ve aşağıdaki ifadeler için doğru alternatifi yuvarlak içine alın.

17. Would you like to work at a tourist desk? Why / Why not? Share your answer with your classmates.

17.Turist masasında çalışmak ister misiniz? Neden / Neden olmasın? Cevabınızı sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

18. Listen to the underlined words in the following sentences and tick the correct box.

18. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimeleri dinleyin ve doğru kutuyu işaretleyin.

11. Sınıf Cem Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 96 Cevabı

20. Work in pairs. Use the prompts and interview with your friend about the places he / she has visited to gain detailed information.

20. Çiftler halinde çalışın. Ayrıntılı bilgi almak için bilgi istemlerini kullanın ve ziyaret ettiği yerler hakkında arkadaşınızla röportaj yapın.

21. Write a blog entry for the foreign people and suggest places to visit, things to do and Turkish dishes to try from your home town.

21. Yabancı insanlar için bir blog girişi yazın ve ziyaret edilecek yerler, yapılacak şeyler ve kendi şehrinizden Türk yemekleri önerin.

11. Sınıf Cem Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 97 Cevabı

22.Discussion Time

23. Read the text and insert the sentences.

23. Metni okuyun ve cümleleri ekleyin.

11. Sınıf Cem Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 98 Cevabı

24. Read the text again and complete the sumary with ONE word from the text.

24. Metni tekrar okuyun ve yazıyı metinden BİR sözcükle tamamlayın.

25. Circle the correct answer.

Dogru cevabı yuvarlak içine al.

11. Sınıf Cem Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 99 Cevabı

26. Work in groups of three. Match the pictures of the historic sites from Turkey with their names. Then, share what you know about these places using the prompts.

26. Üçlü gruplar halinde çalışın. Türkiye’den tarihi mekanların resimlerini isimleriyle eşleştirin. Ardından, istemleri kullanarak bu yerler hakkında bildiklerinizi paylaşın.

 

 

 

11.SINIF MEB ve CEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir