10. SINIF İNGİLİZCE GİZEM YAYINCILIK DERS KİTABI 1.ÜNİTE CEVAPLARI YENİ MÜFREDAT (2019-2020)

Sevgili öğrenciler bu yazımızda  “10. Sınıf  Gizem  Yayınları İngilizce Ders  Kitabı Cevaplarını” sizler için hazırladık.

10.Sınıf  Gizem Yayınları İngilizce Ders Kitabı 1.Ünite Sayfa 10-22  Cevapları 2019-2020

Sevgili Öğrenciler 2019-2020 yılı İngilizce Ders Kitapları bir önceki yıla göre değişmiştir. Sitemizde 2019-2020 İngilizce ders kitabı ve çalışma kitabı cevaplarını bulabileceksiniz. İngilizce ders kitabı cevapları yeni müfredat (2019-2020)  sizlerin  derslerinde daha başarılı olmanız amacıyla alanında uzman hocalarımızın desteğiyle hazırlanmıştır.

10.Sınıf  Gizem  Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2019-2020

2019-2020 10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 160 sayfadan oluşuyor. 10.Sınıf  İngilizce Gizem yayıncılık ders kitabı liselerde okutulacaktır.

UNIT 1: SCHOOL LIFE

UNIT 2: PLANS

UNIT 3: LEGENDARY FIGURE

UNIT 4 : TRADITIONS

UNIT 5: TRAVEL

UNIT 6 : HELPFUL TIPS UNIT

7: FOOD AND FESTIVALS

UNIT 8 :DIGITAL ERA

UNIT 9: MODERN HEROES AND HEROINES

UNIT 10: SHOPPING

10.Sınıf İngilizce  Ders Kitabı  Cevapları Gizem  Yayınları 2019-2020 sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için aşağıda hazırladık. 10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce  ders kitabı sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Hazırlamış olduğumuz 10. Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları (2019-2020) sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Unutmamalıdır ki İngilizce ders ve çalışma kitabı cevaplarını öncelikle sizin kendiniz yapmanız , eksik ve hatalarınızı sitemizde bakıp düzeltmeniz amaçlanmıştır. Bu  şekilde sizlerin daha iyi öğreneceğini unutmayınız. Anlamadığınız konular ya da isteklerinizi sayfanın alt kısmında bulunan yorum kısmında belirtiniz. Sizlere  en kısa zamanda cevap verilecektir. Unutmayınız ki sizlerin görüşleriniz bizim için önemlidir.

Çalışma saatimiz ailesi olarak 2019-2020 eğitim öğretim yılında hepinize başarılar dileriz : )  

2019-2020 10. Sınıf Gizem Yayınları  İngilizce Ders Kitabı 1. Ünite (Sayfa  10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22) Cevapları

10. Sınıf Gizem Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 10 Cevapları (2019-2020)

A.Look at the picture.Discuss the questions wiht your partner.(Resme bakın. Eşinizle birlikte soruları tartışın.)

1.Where do you think the teenagers are? I think they are at the school.

2.Do you think they are friends? Yes, I think they are friends.

3. What are they doing They are talking/ having a conservation.

 

  B. Work in groups of 4 and fill in the following lists.(4 kişilik gruplar halinde çalışın ve aşağıdaki listeleri doldurun.)  

School subjects; maths, Turkish, English, history, art, geography, physics, chemistry, music, PE.

Free time activities; playing basketball, playing volleybal, play table tennis, playing tennis, dancing, swimmig, drawing, playing a musical.

 

10. Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 11 Cevapları (2019-2020)

A. Anket soruları ve cevapları 

1.Do you live with your parents?  -No

2. Do you live in a flat? I live in a house with a big garden.

3. Do you have your own room? -No

4. Are you from a large family? -No

5. Do you have any sisters or brothers?  -No, I don’t have any sisters or brothers.

6. What does your father do?  -He is an engineer. He works for  an international company.

7. What does your mother do?  -She is a dentist. She works at a hospital.

8.How do you come school? -I always come to school on foot.

9. What school subject do you like most? -My favorite subject is maths. I think it’s very interesting.

10. What school subject do you dislike?

11.Do you play a musical instrument?

12. What kind of music do you like? -Rock music, I really like it.

13. Do you like pop music? -No I hate it. İn my opinion it’s terrible.

14. What do you usually do after school?

15. What’s your favorite pastime? -Football 

 

B. Read the statements bellow. Then watch the video again and circle T for true or F  for false for each statement. (Aşağıdaki ifadeleri okuyun. Sonra  videoyu izle tekrar ve doğru T için, F için yazınız.)

1. Steve and his family live in a big flat. (F) He lives in a house. 

2. He has got two brothers. (F)  He doesn’t have anysisters or brothers.

3. His father works as an engineer. (T)

4. His mother is a nurse at a hospital. (F)  She is a dentist.

5. He always walks to school. (T)

6. He thinks maths is interesting. (T)

7. He likes listening to pop music. (F)  He likes rock music

8. He loves playing basketball. (T)

10. Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları (2019-2020)

Sevgili öğrenciler bu sayfada dinleme ve telafuz ile ilgili etkinlik var.  

10. Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları (2019-2020)

B.Listen to David and Mrs. Williams again.Complete the following paragraph.(David ve Bayan Williams’ı tekrar dinleyin. Aşağıdaki paragrafı tamamlayın.)

1.unhappy   / 2.stressed   / 3.study plan   / 4.last minute   / 5.revies   / 6.successful   / 7.healthy food  

C.Listen again and check your answers.(Tekrar dinleyin ve cevaplarınızı kontrol edin.)

A.Read the sentences from the conservation between David and Mrs. Williams.Choose the closeet meaning.

10. Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları (2019-2020)

A. Read the questions below. Check the words in bold. Use a dictionary if you need to.

Do you go to a high school?

What school subjects are compulsory for you this year?

What school subject are optinional?

Do pupils have to wear uniforms at your school?

  B. Read the words in bold again and complete the table with them

. While You Read A. Read the paragraph and choose the correct answer.

Adjectives: good-bad-old-difficult-beautiful

Nouns: teacher-pencil-classrom-friend-desk-book

A.Read the paragraph and choose the correct answer.

c.both.  

10. Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları (2019-2020)

B. Read the paragraph again and complete the diagrams.(Paragrafı tekrar okuyunuz ve diyagramları tamamlayınız.) C.Read the following text and choose the best title for it.

a.My Daily Routine

10. Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları (2019-2020)

D. Read the text again and complete the diagram as in the example.

A. Think about your daily routine and make notes below. Then work in groups of

4. Use your notes and present your daily routine to your group members.

Read the optional subjects in the list. Which one(s) would you like to choose? Why?

10. Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları (2019-2020)

B. Work in paris. Express your opinions about questions.

Give reasons for your answers. -Pupils should make study plans.

They should revise regularly.

They shouldn’t for exams at the last minute.

They should avoid stress.

They should sleep well and eat healty food before exams.

They should do homework. They should listen to their teachers carefully.

They should ask their teachers for help if necessary.

10. Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları (2019-2020)

A.Look at the picture. What do you think the teacher and his students are talking about?

Proverbs

B. Read the conversation and check your answer. Then read again and fill in the gaps with the correct proverbs.

1.I lost my last job, but soon afterwards I found a newone and I like this one more. Every cloud has a silver lining.

2.It is easier to be successful if you know a lot of information. When you know more, ypu can control events more easily

  Knowledge is power

 C.Are there any proverbs with similar meanings in your language?

1. Yes, (Her şerde bir hayır vardır. / Her gecenin bir sabahı vardır.)

2. Yes. (Bilenle bilmeyen bir olmaz.)  

2019-2020 10.SINIF GİZEM  YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE SCHOOL LIFE SAYFA 10-22 CEVAPLARI

2019-2020 10.SINIF GİZEM  YAYINLARI İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 8-14 CEVAPLARI

2019-2020 10.SINIF GİZEM  YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 2.ÜNİTE PLANS SAYFA 24-35  CEVAPLARI

2019-2020 10.SINIF GİZEM  YAYINLARI İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI 2.ÜNİTE PLANS SAYFA 16-20 CEVAPLARI

2019-2020 10.SINIF GİZEM  YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 3.ÜNİTE LEGENDARY FIGURE SAYFA 38-48 CEVAPLARI

2019-2020 10.SINIF GİZEM  YAYINLARI İNGİLİZCE ÇALIŞMA  KİTABI 3.ÜNİTE LEGENDARY FIGURE SAYFA 22-26 CEVAPLARI

2019-2020 10.SINIF GİZEM  YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE TRADITIONS SAYFA 49-61 CEVAPLARI 

6 thoughts on “10. SINIF İNGİLİZCE GİZEM YAYINCILIK DERS KİTABI 1.ÜNİTE CEVAPLARI YENİ MÜFREDAT (2019-2020)”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir