7.SINIF SOSYAL BİLGİLER EKOYAY YAYINLARI DERS KİTABI 2.ÜNİTE SAYFA 35-45 CEVAPLARI (2019-2020)

Sevgili Öğrenciler  sitemizde 2019-2020 Sosyal Bilgiler Ders Kitabı ve Çalışma Kitabı Cevaplarını bulabileceksiniz. Sosyal Bilgiler ders kitabı cevapları yeni müfredat (2019-2020)  sizlerin  derslerinde daha başarılı olmanız amacıyla alanında uzman hocalarımızın desteğiyle hazırlanmıştır.

Hazırlamış olduğumuz 7.Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları  Ders Kitabı Cevapları (2019-2020) sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Unutulmamalıdır ki Sosyal Bilgiler  ders ve çalışma kitabı cevaplarını öncelikle sizin kendiniz yapmanız , eksik ve hatalarınızı sitemizde bakıp düzeltmeniz amaçlanmıştır. Bu  şekilde sizlerin daha iyi öğreneceğini unutmayınız.

Anlamadığınız konular ya da isteklerinizi sayfanın alt kısmında bulunan yorum kısmında belirtiniz. Sizlere  en kısa zamanda cevap verilecektir. Unutmayınız ki sizlerin görüşleriniz bizim için önemlidir.

Çalışma saatimiz ailesi olarak 2019-2020 eğitim öğretim yılında hepinize başarılar dileriz : )

 

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 1.Ünite Cevapları 2019-2020 (Sayfa 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45)

 

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevabı Sayfa 36 (2019-2020)

Türkler hangi nedenlerle Anadolu’yu yurt edinmişlerdir? Geçen yıl öğrendiğimiz bilgileri dikkate alarak açıklayınız.

Cevap:

Türkler Orta Asya ve Çin çevresinde bulunan saldırgan milletlerden uzaklaşmak için Anadolu’ya göç etmişlerdir. Bu sonrasında Anadolu’yu yurt edinmişlerdir. Bununla birlikte Anadolu’nun  verimli ve bereketli toprakları, jeopolitik konumu bu göçü etkileyen önemli sebeplerdir.

Sizce Kayıların ok ve yayı sembol olarak kullanmalarının sebebi nedir?

Cevap:

Ok ve yayı bayraklarında kullanmalarında yetenekli olmaları  kullanmalarında etkili olmuş olabilir.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevabı Sayfa 37 (2019-2020)

Bizans İmparatorluğu ve Türkiye Selçuklu Devleti’nin siyasi durumu Kayıları ve diğer Türk boylarını nasıl etkilemiştir? Tartışınız.

Cevap:

O dönemde Bizans’ta taht kavgaları vardı ve Bizans eski gücünde değildi. Bizans Tekfurları yönettikleri halktan ağır vergiler almaktaydı. Buda Anadolu’da otorite boşluğu meydana getirmişti. Türkiye Selçuklu Devleti Moğollar’a yenilmiş ve zayıflamış bundan dolayı Anadolu’da Moğol baskısı hakim olmuştur. Bu ortamda Kayı boyu ve diğer boylar yurt edinmekte zorlanmamışlardır.

Osman Bey’in ayrım yapmaksızın tüm halka adil davranması Osmanlı Beyliği’nin gelişmesine nasıl katkı sağlamıştır? Tartışınız.

Cevap:

Osmanlı Beyliği mensubu olan insanların barış içinde yaşaması beylik içinde huzurun artmasını sağlamıştır. Bu durumda halk beyliği sahiplenmiştir. Buda ortadan ikiliği kaldırmış ve Beyliğin büyümesine katkı sağlamıştır.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevabı Sayfa 38 (2019-2020)

Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.

1.İlk metinde geçen ”sultan” ifadesiyle hangi devletin hükümdarından bahsedilmektedir?

Cevap:

Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı’dır.

2.İlk metne göre hükümdarlık sembolleri nelerdir?-

Cevap:

Kendi kılıcı ile mücadele etmek, ilk başlarda bu topraklara gelmek, sancakla savaşmak, Gökalp neslinden gelmek.

3.Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili farklı görüşlerin olmasının sebebi nedir?

Cevap:

Çünkü tarihçiler yaşanmış bir olayı farklı şekilde yorumlamaktadır. Örneğin bazı tarihçiler kurulma döneminde yaşann gelişmeleri yeterli görürken, bazıları eksik görebiliyor.

4.Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili hangi görüşü benimsediniz? Neden?

Cevap:

İkincisi daha bilimsel geldiği için ben ikincisini benimsedim. 

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevabı Sayfa 39 (2019-2020)

Osmanlı Devleti’nin Rumeli’nin fethini kolaylaştıran gelişmeler nelerdir?

Cevap:

Osmanlı Devleti devlet politikası olarak gaza ve cihat anlayışını benimseyerek kendi bölgelerine göç edilmesini sağlamış ve askeri nüfus çoğalmıştır.Gaza yaparak herkes ganimet elde etmek istediği içinde Osmanlı Devleti rumeli topraklarını hızlıca ele geçirmiştir.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevabı Sayfa 40 (2019-2020)

Boğazlar bölgesinin fethedilmesi Osmanlı Devleti’ne neler kazandırmıştır?

Cevap:

Boğazların fethedilmesi ile birlikte Osmanlı Devletinin boğazlardan vergi almasına bu durumda ekonomisinin güçlenmesine sebep olmuştur.Bunun yanı sıra donanma kurarak boğaz denizine hakim olmuştur.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevabı Sayfa 41 (2019-2020)

Minyatürleri incelediğinizde Osmanlı askerleri ile ilgili hangi bilgilere ulaşabilirsiniz?

Cevap:

Minyatürleri incelediğim zaman genelde atlı birlikler olduğunu görüyorum.Askerlerin ise genellikle kılıç ve yay kullandığını görüyorum.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevabı Sayfa 42 (2019-2020)

Etkinlik Zamanı

Haberi okuyunuz ve soruları cevaplayınız.Cevaplarınızı defterinize yazınız.

1.Kültürel miras ifadesinden ne anlıyorsunuz? Örnek vererek açıklayınız.

Cevap:

Kültürel miras, atalarımızın yaptıkları gelenek ve göreneklerimizi günümüzde koruyup devam ettirmek anlamına geliyor.

2.Devletimizin kültürel mirasın korunmasına önem vermesinin sebebleri nelerdir?

Cevap:

Devletimiz atalarımızdan kalan kültürel mirasları koruyarak milli benliğimizin korunmasını sağlıyor.Çünkü milli benliğimizi koruyamazsak başka devletlerin kültürlerinden etkilenir onların esiri oluruz.

3.Osmanlı Devleti köprüler dışında fethettiği yerlere ne tür eserler kazandırmıştır?

Cevap:

Kervansaraylar,hanlar , hamamlar, camiler, medreseler ve daha bir çok eserler kazandırmıştır.

4.Restorasyon   projelerinin Balkan devletleri ile Türkiye arasındaki ilişkilere katkıları nelerdir?

Cevap:

Balkan Devletleri-Türkiye ilişkilerinin kuvvetlenmesinin yanı sıra iki ülkenin mirasları canlanmaktadır.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevabı Sayfa 43 (2019-2020)

Etkinlik Zamanı

İskan politikasının sonuçlarını ve Osmanlı Devleti’ne katkılarını aşağıdaki şemaya yazınız.

Askeri:Osmanlı Devleti’nin uzak topraklarında asayiş sağlanmış oldu.

Ekonomik :Halkın devletin sevgi-saygı gösterdiğini görünce vergileri zamanında ve eksiksiz vermiştir.

Siyasi : Başka devletlerin, Osmanlı üzerinde azınlıklar aracılığıyla isyan çıkarması engellenmiştir.

Kültürel : Bir çok kültür bir arada bulunduğu için kültürel zenginlik olmuştur.

Osmanlı Devleti’ne karşı Haçlı seferlerinin düzenlenmesinin sebebi nedir?

Cevap:

Osmanlı Devletinin hedefinin batı olduğu için ve Avrupalı devletler de bunun bilincinde olduğu için ittifak kurup Osmanlı devletini yıkmak istemişlerdir.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevabı Sayfa 44 (2019-2020)

Ankara Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun büyük kısmı Osmanlı Devleti’nin elinden çıkmıştır.Buna karşılık  Rumeli’de büyük bir toprak kaybı yaşanmamıştır.Bu durumun sebebi nedir?

Cevap:

Osmanlı Devleti’nin Rumeli topraklarında iskan politikası uygulaması sonucunda halk devlete bağlı kalmıştır.İskan politikası tam anlamıyla Anadolu’da uygulanamadığı için kayıplar yaşanmıştır.

 

7.SINIF EKOYAY YAYINLARI SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI SAYFA 10-33 CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir