TÜRKİYE’NİN EKONOMİK COĞRAFYASI

TÜRKİYE’NİN EKONOMİK COĞRAFYASI

1)TARIM

Tarım Tipleri

İntansif Tarım

 • Modern tarım yöntemi.
 • Geniş ovalarda yapılır.
 • Modern teknikler kullanılır.
 • Makine gücü fazlaca kullanılır.
 • İklime bağlılık azdır.
 • Yüksek verim sağlanır.
 • Sulama, gübreleme, tohum ıslağı

Ekstansif Tarım

 •  İlkel-kaba-kötü tarım yöntemidir.
 • Engebeli yerlerde yapılır. Modern tarım teknikleri yoktur.
 • İnsan emeği fazlaca vardır. Doğaya bağımlıdır.
 • Doğu Karadeniz’de görülür.

Nadas Tarımı

 •  Toprağın boş bırakılmasıdır.
 • 1 yıl ürün ekilmez
 • Boş bırakıldığı için erozyona neden olur.
 • Ekonomik kayıp vardır.
 • Sulama var ise nadas azalır.
 • Nöbetleşe ekim yapılmalı
 • En çok İç Anadolu en az Karadeniz’de nadasa bırakılır.

Nöbetleşe Tarım

 • Her yıl farklı ürün ekilmesi demektir.(Tahıllar, Baklagiller, Yumru Köklüler)
 • Nadası azaltır. Erozyonu da azaltır.
 • Ürün artışı sağlar.

Tarımın Ekonomideki Yeri

 • Çalışan nüfusun % 24’ü tarımdan geçinmektedir.
 • Dış satımın %4 ü tarım ürünüdür.
 • Tarımsal yeterlilik yüksektir.
 • Pek çok sanayiye ham madde sağlar.
 • Kırsalda temel geçim kaynağıdır.
 • Verimlilik artmaktadır.
 • Tarımsal gelişme ekonomik açıdan yeterli değildir.

Tarımı Geliştirme Yöntemleri

  Sulama

 • Sulama yeterli değildir.
 • İklime bağlılık azalır.
 • Yıldan yıla dalgalanma azalır.
 • Verim ve gelir artar.
 • Ürün çeşidi artar.

DİKKAT !!! GAP ve KOP en büyük sulama projeleridir.

Makineleşme

 • Engebeli yörelerde uygulanmaz.
 • En az makineleşme Karadeniz’dedir.
 • Verimi artırır.En çok Çukurova , Ege Ovaları , İç Anadolu , Güneydoğu Anadolu’dur.
 • Ekili alanda artış ürün kayıplarında azalış sağlar.

Gübreleme

 • Topraktaki azot eksikliğinden dolayı gübre ihtiyacı fazladır.
 • En çok Akdeniz’dedir.En az Karadeniz’de kullanılır.
 • Dış bağımlılık fazladır çünkü doğal gübre yakıt olarak kullanılır.

Arazi Toplulaştırması

 • Dar ve parçalı tarlalar düzgün-tek tarla yapılarak.
 • Bu şekilde;
 • Sulama ve makineleşme artacak.
 • Ekonomik kayıplar azalacak
 • Üretim artacak.
 • En az Doğu Karadeniz’dedir. Engebeden dolayı

Arazi Dağıtımı

 • 1940 larda başladı.
 • En çok dağıtıldığı il Urfa’dır.
 • Tarım topraklarında üretim sağlama amaçtır.

NOT : Tohum ıslahı , çapalama , zirai mücadele diğer tarımı geliştirme yöntemleridir.

Tarımın Gelişmesi Yönünde Çalışanlar

 • Ziraat Bankası
 • TMO
 • Ziraat Odaları
 • Çukobirlik
 • Pankobirlik
 • Fiskobirlik
 • Ziraat fakültesi

Başlıca Tarım Ürünleri

Çay

 • Yıl boyunca yağış sıcaklık, nem, isteyen bir bitkidir.
 • %100 Doğu Karadeniz de yetişir.
 • Dünya üretiminde Türkiye 5.si olmuştur.
 • Asitli, yıkanmış topraklarda yaşar.

Fındık

 • Yıl boyunca nem isteyen bitkidir.
 • Türkiye üretimde Dünya 1.si olmuştur.
 • Psödomakidir.
 • Karadeniz kıyı kuşağı boyunca yetişir.
 • Marmara ve Karadeniz de yetişir.
 • Karadeniz’in tek doğal ürünüdür.

Kenevir

 • Devlet kontrolünde yetiştirilen bitkidir.
 • Uyuşturucu üretiminde de kullanılır.
 • Samsun ve çevresinde üretimine izin vardır.

Pirinç(Çeltik)

 • Devlet kontrolünde üretilir.
 • Sıtma hastalığına sebep olur.
 • Yıl boyunca bataklık ve su çevrelerinde yetişir.
 • En çok Ergene Havzasında üretilir.

Ayçiçeği

 • Yağ üretiminde kullanılır.
 • Vertisol topraklarda yetişir.
 • Trakya’da üretimi yapılır.

Kivi

 • 1990’lardan sonra Türkiye’de tanınmıştır.
 • Kıyı şeridinde yetişebilir.
 • En çok Yalova’da üretilir.

Zeytin

 • Kış ılıklığı isteyen bitkilerdendir.
 • Yağ üretiminde kullanılır.
 • Akdeniz İkliminin doğal ürünüdür.
 • En çok Ege kıyılarında yetiştirilir.

Üzüm

 • En çok Ege’de üretilir.
 • İhraç değeri yüksektir.
 • İklim seçmez, her yerde yetişir.
 • Birçok sanayi kolunda kullanılır.

Haşhaş

 • Devlet kontrolündedir.
 • En çok Türkiye’de üretilir.
 • %95’i ihraç edilir.
 • Dünya’da BM kararı ile üretilir.

Tütün

 • Sulama ile yetiştirilir.
 • Toprak seçer.
 • En çok Ege’de yetişir.
 • Destekleme alımından çıkarılmıştır.

İncir

 • Dünya 1.siyiz üretimde.
 • Kış ılıklığı ister.
 • En çok Ege’de üretilir.
 • Yeterliliği en yüksek tarım ürünüdür.

Gül

 • Isparta üretimde birincidir.
 • Birçok sanayinin hammaddesidir.
 • %90’ı Akdeniz’dedir.

Muz

 • Kış ılıklığı ister.
 • Akdeniz’de mikro klima olarak yetişir.
 • Yeterliliği düşüktür ithal edilir.
 • Antalya, Hatay, Adana, Mersin’de üretimi vardır.

Yer fıstığı

 • Yağlık bir bitkidir.
 • Akdeniz’de 2.sıradadır.
 • Adana-Çukurova çevresinde üretilir.

Turunçgiller

 • Kış ılıklığı ister.
 • Terra-rossa toprağına uyumludur.
 • %1’i Rize’de, %90’ı Akdeniz’de üretilir.
 • İhraç edilir.

Mısır

 • Sulama ile yetişir.
 • En çok Akdeniz’de üretilir.
 • Yağlık bir bitkidir.

Sebzeler

 • En çok Akdeniz’de yetişir.
 • Sonra Ege ve Güney Marmara da yetişir.
 • Konserve sanayi gelişmiştir.

Kayısı

 • En çok Doğu Anadolu’da yetişir. Özellikle Malatya.
 • İklim seçmez.
 • Her yerde yetişir.
 • İhraç değeri yüksektir.

Baklagiller

 • Azot köklüdürler.
 • Yeşil mercimek en çok İç Anadolu’da yetişir.

Buğday

 • En çok İç Anadolu’da Konya’da üretilir.
 • Yaz sıcaklığı ister.
 • Düşük kış sıcaklığından etkilenmez.
 • Unlu mamüller, pastacılık ve içecek sanayinde kullanılır.

Arpa

 • En çok İç Anadolu Konya’da üretilir.
 • Alkollü içecek, hayvan yemi olarak kullanılır.

Şeker Pancarı

 • Sulama ile yetişir.
 • Kıyıda az, Güneydoğu Anadolu’da daha az yetiştirilir.
 • En çok İç Anadolu’da yetiştirilir.(Konya’da)
 • Besi hayvancılığı yapılır.

Elma

 • Her yerde yetişir.
 • İl 1.si Isparta’dır.
 • Sanayi de kullanılır.

NOT: GAP ile birlikte ;

 • Kırmız Mercimek üretimi azaldı.Çünkü kuraklık ister.
 • Üretimi değişmeyen Antep Fıstığıdır.Üretimde dünya 2. siyiz ihraç değeri yüksektir.
 • Pamuk üretimim arttı.Sulama ve yaz kuraklığı ister.Iğdır’da mikro klima ile yetişir.

DİKKAT!!! Fındık , Zeytin ,Antep fıstığı devirli tarım ürünüdür.

NOT: Kış ılıklığı olan Akdeniz’de seracılık en çok gelişmiştir.

Karadeniz’de güneşlenme az olduğundan seracılık yetersizdir.

Ege’de jeotermalle seracılık gelişmeye başlamıştır.

2.HAYVANCILIK

Verimi artırmak için Yapılması Gerekenler

 • Hayvan türleri ıslah edilmeli (Yabancı ırklar getirilmeli)
 • Ahır –besi hayvancılığı teşvik edilmeli
 • Kredi ve hibe verilmeli
 • Veterinerlik geliştirilmeli
 • Erken ve aşırı otlatma yapılmamalı
 • Yem ekimi ve sanayi geliştirilmeli
 • Otlak ve meralar geliştirilmeli
 • Süt danası ve kuzusu kesimi engellenmeli

a.)Büyükbaş Havancılık

2 türü vardır. Ahır besi hayvancılığı , Otlak ve Mera hayvancılığı

Ahır Mera Hayvancılığı

 • Kapalı ortam vardır.
 • Suni yem ile beslenirler
 • Verim yüksektir.
 • İklimden etkilenmezler.
 • Büyük şehir çevresinde gelişmiştir.
 • Pazar gelişmiştir.

NOT: Şeker fabrikası çevresinde yapılabilir.

Otlak ve Mera Hayvancılığı

 • Yaylalar(Çayırlar)
 • Verim düşüktür.
 • İklimden etkilenir.
 • Erzurum-Kars Doğu Karadeniz’de yapılır.

b.)Küçükbaş Hayvancılık

Koyun

 • Sayıca en çok olan hayvandır.
 • Karasallık ve bozkırın fazla olmasından dolayı
 • İklimden etkilenir.
 • İç Anadolu, Doğu Anadolu , Güneydoğu Anadolu’da yetişir.

Kıl Keçisi

 • Akdeniz’de en fazladır.Maki ile beslenir.
 • Teke taşeli platolarında çok beslenir.
 • Verimi düşüktür.Sütü ve kılı için beslenir.

Tiftik Keçisi

 • Ankara ve çevresinde yetişir.
 • Yün üretilir önemi azalmıştır.

c.)Arıcılık

 • Engebeli yağışlı yer olmalıdır.
 • Doğu Karadeniz , Hakkari , Menteşe , Yıldız yörelerinde yaygındır.

NOT: Arıcılıkta verim yüksektir nedeni gezici arıcılıktır.

d.)İpek Böcekçiliği

 • Dut yaprağı ile beslenir.
 • Önemi azalmıştır.
 • Doğal iplik üretilir.
 • Dokuma sanayinde kullanılmıştır.

e.)Kümes Hayvancılığı

 • 1980’lerden sonra gelişti. Nedeni kentleşmedir.
 • Büyükşehir çevresinde gelişmiştir.
 • İklimden etkilenmez.
 • Bolu , Balıkesir, Manisa, Konya,Ankara

NOT : Doğu’ya doğru Pazar koşulları azalır, üretimde azalır.

f.)Balıkçılık

 • Akarsu (Alabalık-sazan)
 • Göl (Van gölü – inci kefali)(Kerevit-Beyşehir)
 • Denizlerde (Karadeniz ,Marmara Ege, Akdeniz)  Balık avlanma azalır , tuzluluk artar , balık çeşidi artar , miktarı azalır.

Balığın En Çok Karadeniz’de Olma Nedenleri

 • Suları serindir.
 • Tatlı su karışımı fazladır.
 • Oksijen fazladır.
 • Plankton fazladır.

NOT : Boğazlar en önemli balık avlanma sahalarıdır.Çünkü akıntıların karşılaşma alanıdır.

DİKKAT!!! Kültür balıkçılığı Ege’dedir. Çünkü girinti çıkıntı fazladır. Ege’deki balıkçı deniz yerleşmesine verilen isim Dalyandır.

Balıkçılığın Gelişememe Nedenleri

 • Sularda kirliliğin fazla olması
 • Usulsüz avlanma fazla
 • Depolama ve soğutma sistemi yetersizliği
 • Balık sanayi yetersiz
 • Teknolojik yetersizlikler
 • Kıyı balıkçılığı yaygın
 • Açık deniz balıkçılığı yok

3.MADEN

DİKKAT!!! Maden çeşidinin en fazla olduğu yer Yukarı Fırat’tır.

Demir

 • Sivas (Divriği ) , Malatya (Hekimhan,Hasan Çelebi) da çıkarılır.
 • Karabük ve Ereğli’de de işlenir. (Enerji kaynağına yakın olduğundan dolayı (Taş kömürü))
 • İskenderun’da da işlenir.(Ulaşım’dan dolayı)

NOT: Kıyıda ise ulaşım, içerdeyse hammadde

Bakır

 • Kastamonu (Küre) , Artvin (Murgul), Rize (Çayeli)çıkarılır.
 • En çok Karadeniz’dedir.
 • Ulaşımdan dolayı Samsun’da işlenir .

Boksit (Alüminyum)

 • Antalya (Akseki) , Konya (Seydişehir) de çıkarılır.
 • Seydişehir’de işlenir ham madde etkilidir.

Krom

 • Rezervi çok fazladır.İhraç edilir.
 • Elazığ (Guleman) Fethiye (Köyceğiz) de çıkarılır.
 • Elazığ (Ham madde ) ve Antalya’da (Ulaşım) işlenir.

Zımpara Taşı

 • Dünya 1.siyiz. En çok Ege’de çıkarılır.
 • Bodrum, Milas, Marmaris’te çıkar.

Barit

 • Rezervi fazladır ihraç edilir.
 • Antalya-Alanya’da çıkarılır.

Bor

 • % 72’si Türkiye’dedir.
 • İhraç edilir.
 • Balıkesir, Eskişehir, Kütahya (Emet), Bursa’da çıkarılır.
 • Kırka (Eskişehir) hammadde , Bandırma (Besir) ulaşımda işlenir.

Fosfat

 • Gübre yapılır.
 • Rezervi ok azdır, ithal edilir.
 • Mardin-Mazıdağı’nda çıkarılır, işlenir.

Mermer

 • Kireçtaşının başkalaşım halidir.
 • Afyon ve Marmara Adası’nda en çok çıkarılır.
 • Rezervi çok fazladır ihraç edilir.

Uranyum 

 • Nükleer santralde enerji kaynağıdır.
 • Çıkarımı yok. Rezervi Yozgat-Sorgun’dadır.

Toryum

 • Nükleer enerji kaynağıdır.
 • Çıkarımı yoktur. Rezervi Eskişehir’dedir.

4.ENERJİ KAYNAKLARI

Taş Kömürü

 • I.Jeolojik zamanda oluştu.
 • %  100 ü Batı Karadeniz’de çıkar.
 • Demir çelik enerji kaynağıdır.
 • Rezervi azdır.İthal edilir.
 • Tozundan elektrik üretilir.
 • Zonguldak- Çatalağzı (Hammadde )
 • Adana- Su gözü (Ulaşım)

Asfaltit

 • Katı petroldür.
 • Tek termik santral Silopi’dedir.
 • Elektrik üretilir.
 • Şırnak Silopi’de bulunur.

Linyit

 • Rezervi çoktur, kalitesizdir.Yaygındır.
 • Elektrik üretilir.
 • Afşin- Elbistan (Kahramanmaraş)-En büyük santraldir.
 • Çayırhan (Ankara), Yatağan (Muğla), Soma (Manisa), Tavşanlı, Tunçbilek, Seyitömer (Kütahyada) çıkarılır.
 • Kirlilik bulunur.
 • % 42 si Doğu Anadolu’da
 • % 24 ‘ü Ege’de bulunur.
 • En çok Ege’de çıkarılır.Erişim kolaylığından dolayıdır.

Petrol

 • % 90 sı ithal edilir.En çok ulaşımda tüketilir.
 • İlk olarak Batman (Raman Dağı)’nda bulunur.
 • İlk tesisimiz Batman’dadır. Hammaddeden dolayı
 • İzmit (İpraş), İzmir (Aliağa), Mersin (Ataş)  ulaşım , Kırıkkale (Orta Anadolu ) iç piyasa.

Boru Hatları

 • Kerkük yumurtalık (Irak)
 • Bakü Tiflis Ceyhan hattı (Azerbaycan )

Doğalgaz

 • % 98 i ithal edilir.
 • En çok elektrik üretilir.
 • Rusya , Azerbaycan İran dan alınır işlenir ve elektrik üretilir.
 • Hamitabat (Kırklareli), Akçakoca (Düzce), Çamurlu (Mardin) de çıkarılır.
 • Ovaakça (Bursa), Hamitabat (Kırklareli) , Ambarlı (İstanbul ), Bandırma  (Balıkesir) , İzmir (Aliağa) işlendiği yerler.

YENİLENEBİLİR KAYNAKLAR

Hidroelektrik (Su Gücü)

 • Potansiyel en fazla Doğu Anadolu’dadır.
 • Üretim en fazla Güneydoğu Anadolu’dadır.
 • Potansiyel ve üretim en az Marmara’dır.
 • Üretim iklimden etkilenir.
 • Atatürk barajı , Keban Barajı ,Karakaya, Hasan Uğurlu , Suat Uğurlu , Oymapınar, Demirköprü ,Deriner barajlarından elektrik üretilir.

Jeotermal

 • Potansiyel en çok Ege’dedir.Nedeni kırıklı yer yapısıdır.
 • Aydın (Germencik) , Denizli (Sarayköy) , Çanakkale (Tuzla)
 • Üretim iklimden etkilenmez.

Rüzgar Gücü

 • İlk rüzgar santrali İzmir Çeşme-Alaçatıdır.(1998)
 • İklimden etkilenir.
 • En çok Ege’dedir.Daha sonra Marmara ve Akdeniz gelir.

Güneş

 • İlk güneş tarlası Şanlıurfa-Birecik’te kurulmuştur.
 • Potansiyel en çok Güneydoğu Anadolu en az Karadeniz’dedir.Nedeni enlem ve bulutluluk
 • Konya, Denizli , Antalya’da da santraller bulunur.

DİKKAT !!! Elektrik üretim Sıralaması

 1. Doğalgaz
 2. Hidroelektrik
 3. Linyit
 4. Taş kömürü
 5. Rüzgar
 6. Jeotermal

5.SANAYİ

 • Sanayi’nin % 56 sı Marmara bölgesindedir.
 • % 1 lif oranla en az Doğu Anadolu’dadır.
 • Sanayinin en büyük sorunu sermaye azlığıdır.
 • En çok bulunanlar; hammadde , pazarlama, iş gücüdür.

Ham Madde

 • Çay-%100 ü Karadenizde’dir.
 • Kağıt- Giresun- Aksu , Kastamonu-Taşköprü , Zonguldak- Çaycuma Muğla-Dalaman , Mersin-Taşucu
 • İlk şeker fabrikaları ; Uşak ve Alpullu (Kırklareli)
 • Ayçiçek yağı – Trakya
 • Zeytinyağı – Ege
 • Unlu mamuller- Konya-Ankara
 • Et, süt , deri – Erzurum-Kars
 • Pamuklu dokuma –Adana
 • Çimento- her yerde

Ulaşım

 • Samsun-Bakır ve Gübre
 • İzmit- Petrol ve Gübre
 • Mersin – Petrol ve Gübre
 • İzmir- Petrol
 • Antalya- Krom ve Barit
 • İskenderun- Demir çelik –Gübre

Enerji

 • Karabük ve Ereğli – (Zonguldak)-Demir Çelik fabrikaları

Sermaye ve Pazar

 • İstanbul –Dokuma,Tütün ve İlaç
 • Kayseri-Dokuma
 • Eskişehir ve Ankara- Uçak fabrikası
 • Otomotiv Sektörü- Sanayinin lokomotifi
 • İstanbul, Adapazarı , İzmit ,  Bursa, İzmir , adana kıyıdaki otomotiv fabrikalarıdır.
 • Ankara , Eskişehir , Konya , Aksaray içerdeki otomotiv fabrikalarıdır.

6.TİCARET

İç Ticaret

 • Canlı bir iç ticaret vardır.Nedenleri;
 • Her tarım ürünü her bölgede yoktur.
 • Her sanayi ürünü her bölgede yoktur.
 • Nüfusun artması
 • Nüfusun dengesiz dağılımı
 • Reklam ve tanıtımın artması
 • Ulaşımın gelişmesi

Serbest Ticaret Bölgeleri

 • Mersin –İlk serbest bölge (1987)
 • Adana                    
 • İstanbul
 • İzmir
 • İzmit
 • Samsun
 • Trabzon
 • Rize,Mardin ,Antep ,Kayseri ,Denizli

b.)Dış Ticaret

 • Dış ticaret açığı- İthalat > İhracat
 • Dış ticaret fazlası – İhracat > İthalat
 • Dış ticaret hacmi – İthalat + İhracat

İhracat (Dış Satım)

 • Sanayi % 94 –Otomotiv, Beyaz Eşya,Tekstil, Demir- çelik ürünleri ,Kazan makineleri
 • Tarım % 4 – Kuru incir, üzüm, kayısı, kuruyemiş , tütün, pamuk, fındık
 • Maden % 2 – Mermer, emir cevheri, bor, krom, bakır

İhracat Ülke Sıralaması

 1. Almanya
 2. İngiltere
 3. Irak

İthalat (Dış alım)

 • Petrol ve doğalgaz
 • Sanayi yatırım malları
 • Otomotiv

İthalat ülke Sıralaması

 1. Çin
 2. Almanya
 3. Rusya

7.ULAŞIM

Demir Yolları

 • İlk demir yolu İzmir-Aydın (1856-66)
 • Engebeli yerlere gitmez
 • Yüksek hızlı tren projesi ile gelişmiştir.
 • İlk yüksek hızlı tren Ankara-Eskişehir’dir.(2009)

Kara Yolları

 • 1950’lerden sonra gelişti.
 • Her yere ulaşır.
 • İç ticarette en çok kullanılan yoldur.
 • Kuzeyde ve güneyde geçit ve boğazlar kullanılır. Nedeni ; Dağlar kıyıya paralel

Türkiye’nin Tünelleri

 • Ovit dağı tüneli (Erzurum-İspir/ Rize-İkizdereyi bağlar)
 • Orhangazi tüneli
 • Bolu dağı tüneli
 • Nefise akçelik (Ordu)

Hava Yolları

 • En pahalı yoldur.
 • Günümüzde en çok gelişen yoldur.

Deniz Yolları

 • En ucuz yoldur.
 • Dış ticarette en çok kullanılan yoldur.
 • En büyük yolcu ve ithalat limanı İstanbul

8.TURİZM

a.)Kış Turizmi

 • Kartepe- Kocaeli
 • Uludağ –Bursa
 • Bozdağlar- İzmir
 • Saklıkent –Antalya
 • Davraz- Isparta
 • Erciyes- kayseri
 • Elmadağ –Ankara
 • Kartalkaya- Bolu
 • Ilgaz- Kastamonu
 • Ladik –Samsun
 • Palandöken –Erzurum
 • Sarıkamış –Kars

b.)İnanç Turizmi

 • Meryem ana –İzmir
 • Demre –Antalya
 • St.Pierre- Hatay
 • Akdamar klisesi –Van
 • Sümela Manastırı- Trabzon
 • Selimiye- Edirne
 • Ulucami – Bursa
 • Balıklı göl –Urfa
 • Mevlana- Konya
 • Hacıbektaş -Nevşehir

 

TÜRKİYE’NİN EKONOMİK COĞRAFYASI KPSS ÇIKMIŞ SORULAR 1 İÇİN TIKLAYINIZ.

TÜRKİYE’NİN EKONOMİK COĞRAFYASI KPSS ÇIKMIŞ SORULAR 2  İÇİN TIKLAYINIZ.

TÜRKİYE’NİN EKONOMİK COĞRAFYASI TEST SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ.

TÜRKİYE’NİN EKONOMİK COĞRAFYASI DOĞRU YANLIŞ  SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir